Import do Rakouska nadále převažuje nad exportem


  • Země: AT – Rakousko
  • Datum zveřejnění: 15.11.2019

Vývoj zahraničního obchodu od ledna do srpna letošního roku podle předběžných výsledků Statistik Austria opět oproti předchozímu roku narostl. Import zboží od začátku roku do konce prázdnin dosáhl sumy přesahující 100 miliard eur. V meziročním srovnání je to o rovné 3 % více. Hodnota exportu zboží se taktéž zvýšila, a sice o 2,8 % a činila 101,94 miliardy eur. Propast mezi importem a exportem, odborně deficit obchodní bilance narostl oproti stejnému období v loňském roce z 3,55 na 3,88 miliardy eur.
Největší toky zboží jsou mezi ostatními zeměmi Evropské unie a Rakouskem. Do Rakouska bylo ze států EU dovezeno zboží v hodnotě 74,02 miliardy eur a jedná se částku vyšší o 1,8 % než o rok dříve. I když v celkovém objemu obchodu import převažoval nad exportem, tak při obchodování se státy EU je tomu naopak. Export byl stále nominálně nižší, ale oproti loňskému roku stoupl o 2,5 % na 71,46 miliardy eur. Schodek obchodní bilance se meziročně snížil z 2,94 na 2,56 miliardy eur. Rakousko dováželo řádově více z třetích států, než do nich vyváželo. Dovoz se zvedl o 6 % na 31,79 miliardy eur a vývoz se zvýšil o 3,7 % na 30,48 miliardy eur.
Zdroj: Statistik Austria
Zpracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň 

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme