Impulz pro vlastní cirkulární projekt může přinést Kurz oběhového hospodářství VŠCHT Praha

Už po čtvrté se letos na podzim otevře Kurz oběhového hospodářství, který pořádá Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha spolu s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Dalšími partnery kurzu je společnost SUEZ Využití zdrojů a VEOLIA Česká republika.

Prvních ročníků se zúčastnila celá řada ředitelů firem, manažerů, designerů, poradců a dalších nadšenců, kteří se naučili nahlížet na fungování firem i světa okolo sebe cirkulárně, a nyní přenášejí oběhové hospodářství do praxe svých firem. Důkazem toho jsou mnohé realizované či podpořené projekty, jako je iniciativa Zálohujme nebo Cirkulární dotace. Kurz oběhového hospodářství jsou otevřené dveře pro vnímání svého byznysu z cirkulárního pohledu.

Letošní kurz začíná v září 2020 a končí v květnu roku 2021. Celkem nabídne 11 pátečních celodenních výukových bloků spolu s dvoudenní exkurzí na jižní Moravě a je zakončen certifikátem o absolvování. Účastníci se účastní několika exkurzí včetně návštěvy čistírny odpadních vod, zařízení na využívání a recyklaci odpadů a několika dalších spolu s desítkami prezentací odborníků z praxe a renomovaných akademiků. V průběhu kurzu se seznámí se všemi fázemi materiálových toků, poznají nové byznys modely a budou mít příležitost ověřit si své nově nabyté znalosti v rámci práce na vlastních projektech, jejichž výstupy budou na posledním setkání prezentovat.

Oběhové hospodářství je příležitostí pro hledání mezioborových řešení majících za cíl snížit nepříznivé dopady lidských aktivit na životní prostředí. Rozpor mezi ekonomicky výhodným a environmentálně šetrným přístupem je často dán nikoli přírodními zákonitostmi, ale neochotou hledat vhodná řešení.

V našem kurzu budeme již 4. rok seznamovat účastníky s příležitostmi pro nové obchodní modely, ale také jim budeme ukazovat slabiny některých možná příliš zjednodušujících či aktivistických přístupů. Oběhové hospodářství není jen upgrade současného systému nakládání s odpady, je to staro/nová cesta jak racionálně využívat suroviny, kterých na planetě není neomezené množství. Těší mě, že se na kurzu setkává pestrá paleta účastníků, kteří i po jeho skončení rozvíjejí vzájemnou spolupráci,“ říká doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D, MBA, garant kurzu a děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, na jejíž půdě se kurz koná.

„Mám velkou radost, že náš kurz je žádaný. Účastnicí se dozvědí z oblasti cirkulární ekonomiky řadu dobře strukturovaných a rozsáhlých informací do hloubky. Kurz je ale také skvělou cestou pro potenciální byznys příležitosti a networking. Minulé ročníky to jenom potvrzují. Letošní ročník nám COVID 19 sice zkomplikoval, ale přepnuli jsme se do online modelu, který funguje úplně bezproblémově. Takže můžeme jen uzavřít, že nás snad už nic nepřekvapí“, vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a spolurealizátorka kurzu.

Kurz Oběhového hospodářství odpovídá na otázky, co skutečně oběhové hospodářství znamená, jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními. Zaměřuje na udržitelný byznys modely, řeší aktuální legislativu a poukazuje na cirkulární inovace. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění „resilience“ podniku a vyhledávání nových příležitostí. Zkušenosti z kurzu účastníci mohou využít v rozvoji svého projektu nebo při jejich dalších nápadech.

„Osobně tento kurz velmi doporučuji. Neskutečně rozšiřuje obzory, zároveň dává dohromady spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Pro mě osobně to je velmi obohacující zkušenost a těším se na závěrečné projekty, které z kurzu vzejdou. Největší přidanou hodnotu vidím v tom, že motivuje ke skutečným činům. Nás to posunulo s projektem Cirkularní dotace k jeho úspěšnému odstartování,“ říká jedna z účastnic letošního ročníku Kurzu oběhového hospodářství, majitelka MIDA Consulting Michala Pešková.

Unikátní propojení teorie a praxe

Účastníci nejvíce oceňují komplexnost a široký záběr kurzu, jeho praktické zaměření i networking, který zprostředkovává. „Osobně vnímám největší přidanou hodnotu kurzu ve 3 klíčových oblastech: v komplexním pohledu a vysvětlení souvislostí mezi jednotlivými tématy v rámci cirkulární ekonomiky, v jedinečném propojení teorie a praxe prostřednictvím akademické, neziskové a soukromé sféry, včetně exkurzí a návštěv v různých provozech, a v kontaktu s ostatními účastníky, kteří téma cirkulární ekonomiky řeší profesně anebo soukromě a kteří svojí činností inspirují a nabízejí další příklady,“ uvádí další účastník, obchodní ředitel CIRAA Pavol Biják.

Přidává se i Markéta Hanzlíčková, projektová manažerka firmy Zentiva: „V rámci kurzu jsem poznala možnosti, které nabízí český trh s ohledem na cirkulární ekonomiku, inspirovala se zajímavými řečníky a rozšířila obzory o technologie, které s tímto tématem přicházejí. Kurz je mimo jiné skvělým místem pro networking, doplněný zajímavými exkurzemi, společnými diskuzemi a závěrečným projektem, který propojuje mezioborové znalosti a kreativitu.“

Kurz i program se s každým ročníkem rozvíjí, účastníci se proto mohou každoročně těšit na unikátní exkurze i přednášky odborníků z konkrétních sfér. Čtvrtý ročník kurzu se bude konat pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborným garantem kurzu je docent Vladimír Kočí, který se tématu věnuje již řadu let.

Podrobné informace a možnost přihlášení naleznete na stránkách kurzu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme