INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) po pěti letech mění model fungování: od převážně konzultační činnosti a zakázek pro municipality či firmy se posouvá k tematickým programům.

Výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci KB Hana Kovářová, ředitelka INCIEN Soňa Jonášová, předseda správní rady Nadace KB Jistota Tomáš Doležal | Institut cirkulární ekonomiky

Pilotní program INCIEN se věnuje problematice cirkulárního zadávání. Tento a další programy bude INCIEN rozvíjet jako think-tank ve spolupráci s partnery z řad soukromých firem i veřejných institucí. Do dalších let si klade za cíl nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v České republice.

„Téma cirkulární ekonomiky se nám od roku 2015 dařilo vnášet do veřejného prostoru. Stále však narážíme na to, že celková míra porozumění tématu u nás zůstává nízká. Významní aktéři navíc často nemají dostatek komplexních znalostí či zkušeností pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky v praxi. Naší ambicí pro další období je proto cílit na systémovou změnu. Za tímto účelem se nově orientujeme na spolupráci s takovými hráči, kteří jsou ochotni společně s námi aktivně rozvíjet téma cirkulární ekonomiky do potřebné hloubky, prosazovat jej jako jednu z priorit pro Českou republiku a stát se důležitými partnery think-tanku INCIEN,“ vysvětluje ředitelka INCIEN Soňa Jonášová.

Cirkulární zadávání má pomoct odpovědným firmám

Pilotní partnerský program INCIEN se věnuje cirkulárnímu zadávání, a to jak pro veřejnou, tak pro soukromou sféru. Nejprve se program zaměří na veřejné zakázky, ty totiž mají nezanedbatelný podíl v každé ekonomice. V zemích OECD jde v průměru o 12 % HDP, v ČR jejich hodnota přesahuje 660 miliard korun ročně. Férová a transparentní změna ve způsobu vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek tak může přinést významný pákový efekt.

„Veřejné zakázky musejí být podle zákona od 1. ledna 2021 sociálně i environmentálně odpovědné, pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Je tedy nutné zohledňovat související širší společenské, ekonomické a environmentální aspekty. Díky nové legislativě u nás odpovědné veřejné zadávání v poslední době posiluje, pořád však jde o okrajové téma, se kterým si zadavatelé neumějí moc dobře poradit. To chceme změnit,“ říká manažerka programu Dagmar Milerová Prášková.

Hlavním partnerem programu se stala Nadace Komerční banky Jistota. „V souladu s naší novou strategií a ve spolupráci s INCIEN chceme usilovat o to, aby ze zohledňování cirkularity ve veřejných i soukromých zakázkách těžily firmy, jejichž podnikání je odpovědné a šetrné k životnímu prostředí. Věříme, že program může v současné situaci prospět obnově české ekonomiky a pomoct těm podnikům, které si to nejvíce zaslouží,“ zdůrazňuje Tomáš Doležal, předseda správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

Cíle programu pro letošní rok

INCIEN si nyní dává za úkol připravit metodologii pro začlenění principů cirkulární ekonomiky do veřejného zadávání a soukromých nákupů v české i anglické verzi, propagovat příklady dobré praxe, vnášet téma do pracovních skupin na ministerstvech a exportovat získané know-how na Slovensko za pomoci sesterské organizace INCIEN SK. „Paralelně s tím budujeme neformální platformu, jež bude téma veřejného zadávání prosazovat i po skončení programu. Tato platforma získala podobu memoranda cirkulárního zadávání, které již podepsalo 20 signatářů ze soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Naším záměrem je získat pro podpis memoranda zástupce alespoň 50 společností. Zcela neformální charakter této skupiny představuje způsob, jak být v kontaktu s INCIEN a s dalšími inovativně smýšlejícími podniky či institucemi,“ uzavírá Dagmar Milerová Prášková.

Redakčně upravená tisková zpráva Institutu cirkulární ekonomiky

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme