Incomingová mise do ČR: Česko-švýcarský inovační den

Velvyslanectví České republiky v Bernu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, regionem STAR Research & Innovation Cluster a HST Obchodní komorou Švýcarsko-Česká republika připravilo ve dnech 5. a 6. března 2020 projekt na podporu ekonomické diplomacie – incomingovou misi do ČR  pod názvem Česko-švýcarský inovační den.  Zástupci švýcarských výzkumných institucí, univerzit, farmaceutických a biotechnologických firem navštívili česká výzkumná centra BIOCEV, HiLASE a ELI Beamlines ve Vestci a Dolních Břežanech. 

Laser centrum HiLASE. (Foto: Markéta Trnková, Miroslav Lepeška, Zdeněk Eliáš, MZV)

Účastníky mise přivítali v předvečer Česko-švýcarského inovačního dne náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a velvyslankyně ČR ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Kateřina Fialková v historických prostorách Černínského paláce. Následující den pokračoval program  přednáškami a exkurzemi ve výzkumném centru BIOCEV ve Vestci a v Dolních Břežanech ve střediscích HiLASE a ELI Beamlines. Tato tři odborná pracoviště zastřešuje STAR Research & Innovation Cluster.

V rámci programu vystoupili se svými příspěvky řídící pracovníci těchto center, velvyslanci obou zemí Kateřina Fialková a Dominik Furgler a náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. Dále také představitelé agentur CzechTrade a CzechInvest. Komentované exkurze zavedly účastníky přímo do srdce výzkumných pracovišť BIOCEV, HiLASE a ELI Beamlines.

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a velvyslankyně ČR Kateřina Fialková. (Foto: MZV)

Švýcarskou delegaci doprovázenou ekonomickým specialistou Velvyslanectví ČR v Bernu Zdeňkem Eliášem tvořila osmičlenná skupina, v níž byli představitelé farmaceutických firem Novartis a Roche, biotechnologické firmy NEMIS Technologies, laboratoře EMPA (pokročilé analytické technologie), a také prestižní univerzity ETH Zürich nebo Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovace. Skupinu doplnili i dva významní obchodníci v oblasti biotechnologií a farmaceutického průmyslu.

Na české straně se do projektu ekonomické diplomacie českého velvyslanectví v Bernu zapojili představitelé MZV, STAR Research & Innovation Cluster a jeho výzkumných středisek, HST Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika, MPaO, CzechInvestu, CzechTradu, Středočeského inovačního centra, i&i Prague, Mezinárodní obchodní komory ČR, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR a podnikatelů.

Exkurze BIOCEV. (Foto: Markéta Trnková, Miroslav Lepeška, Zdeněk Eliáš, MZV)

Příležitostí k networkingu, osobním setkáním a vytváření nových kontaktů na obou stranách nebyla po oba dva dny nouze a Velvyslanectví ČR v Bernu těší a oceňuje zpětnou vazbu od účastníků a spoluorganizátorů mise. Pro ilustraci uvádíme některá jejich vyjádření:

„Jsem velice ráda, že mohu být součástí tohoto projektu. Organizace je perfektní. Jsem poctěna, že mohu spolupracovat s UOCHB (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR). Česko-švýcarský inovační den mi pomohl rozšířit obzory v mém profesním odvětví,“ řekla Ursula Vogel, Bioconzult, Business Development & Licensing.

„Budeme rádi, když se nám podaří navázat spolupráci se švýcarskými partnery a věřím, že je to pouze první z mnoha dalších společných akcí,“ prohlásil Věslav Michalík, starosta obce Dolní Břežany a předseda představenstva STAR Research & Innovation Cluster. 

Česká republika – země budoucnosti

ČR disponuje mnoha špičkovými pracovišti s excelentním výzkumem na světové úrovni, a má tak co nabídnout i Švýcarsku coby nejinovativnější zemi světa. Česko-švýcarský inovační den tak umožnil navázat spolupráci mezi českými výzkumnými centry a švýcarskými partnery. Cíle projektu jasně zapadají do české vládní strategie „The Czech Republic: The Country For The Future“, k jejímuž prosazování chce Velvyslanectví ČR v Bernu přispívat i svými dalšími projekty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bernu (Švýcarsko). Autor: Zdeněk Eliáš, ekonomický specialista.

• Teritorium: Švýcarsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme