Incomingová mise libanonských chovatelů a obchodníků s masným skotem

Ve dnech od 12. do 15. května 2019 se v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie uskutečnila incomingová mise delegace z Libanonu především zaměřená na živočišnou výrobu. Misi zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Bejrútu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.Třídenní akce se, vzhledem ke svému zaměření, konala u příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat a veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH v Brně. 

Jednání na Státní veterinární správě spolu s diskusí o pravidlech další spolupráce program mise zahájily. Účastníci následně navštívili české farmy zabývající se chovem masného a mléčného skotu (mj. Jesenice u Prahy, Čechtice, Merklín u Přeštic, Drnholec a Břežany). Dále proběhla návštěva mlékárny Moravia Lacto, jejíž výrobky jsou již do Libanonu exportovány.

V průběhu samotné výstavy se uskutečnila řada schůzek za účelem navázání spolupráce i v jiných oblastech potravinářství (pivo, vepřové maso a uzeniny).

Součástí delegace Libanonu byly jak obchodní společnosti zabývající se nákupem užitkového a jatečného skotu, tak významní zástupci libanonského Ministerstva zemědělství zodpovědní za veterinární oblast.

V rámci této mise se podařilo navázat na velmi dobré výsledky také incomingové mise libanonských obchodníků a zpracovatelů zemědělských komodit z roku 2017, která znamenala průlom v rozšíření českého exportu do Libanonu.

Libanonští podnikatelé ocenili vysokou kvalitu českých výrobků a zařízení odpovídající vysokým světovým standardům a projevili zájem o nákup skotu a hotových mlékárenských výrobků. Zároveň navázali přímé kontakty s odběrateli a dodavateli i u jiných potravinářských produktů.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme