Incomingová mise namibijských a botswanských podnikatelů

Incomingová mise šesti namibijských a čtyř botswanských podnikatelů do České republiky se uskutečnila ve dnech 19.–24. listopadu 2018. Příjezd namibijských a botswanských podnikatelů je součástí projektu ekonomické diplomacie, kdy realizátorem této mise byl Zahraniční úřad v Pretorii a Ministerstvu průmyslu a obchodu připadla role gestora.Nejdůležitějšími body programu této podnikatelské mise bylo navázání nových kontaktů s představiteli podnikatelského prostředí Republiky Namibie a Republiky Botswana a posílení ekonomických a obchodních vazeb soukromého sektoru České republiky s oběma zeměmi subsaharské Afriky. Velkým přínosem programu podnikatelské delegace obou zemí Afriky byla aktivní účast ministra průmyslu a obchodu Republiky Namibie, Tjekero Tweya a obchodní radové namibijského velvyslanectví v Berlíně, Mekondji Kaapanda-Girnius.

Podnikatelé z Namibie a Botswany zastupovali sektory zpracovatelské, potravinářské, zemědělské, ale i sektor těžební a zdravotnický. Součástí programu bylo konání semináře k namibijsko-botswansko-českým obchodním vztahům, který se uskutečnil v úterý 20. listopadu 2018. Za zmínku jistě stojí, že samotnému konání fóra předcházelo bilaterální setkání náměstka ministryně Vladimíra Bärtla s ministrem průmyslu a obchodu Republiky Namibie, Tjekero Tweya, které bylo velkým přínosem pro budoucí obchodní vazby mezi ČR a Namibií.

Program podnikatelské mise namibijských a botswanských podnikatelů pokračoval od 21. listopadu do 24. listopadu návštěvou vybraných českých podniků. Dne 21. listopadu byla za doprovodu zástupců MPO a ZÚ v Pretorii navštívena mlékárna Hlinsko, jež byla založena v roce 1939 a výroba byla spuštěna v roce 1943. Od roku 1964 dodává mlékárna na trh výrobky pod značkou Tatra, kterou používá dodnes. Účastníci měli možnost shlédnout výrobu sušeného mléka, kondenzovaného mléka, másla i sušeného podmáslí.

Poté se program přesunul směrem do Brna, kdy paralelně probíhalo přijetí u firem Exmont Energo a.s. a Zetor Tractors a.s. Firma Exmont Energo a.s. původně vznikla za účelem oprav a montáží motorů a v současnosti zajišťuje komplexní služby v oborech elektrických točivých strojů (motory, generátory) a vodních turbín. Historie společnosti Zetor sahá až do poválečného Československa, jedná se o jednoho z největších výrobců traktorů v ČR. Namibijští a botswanští podnikatelé měli možnost shlédnout historické i nejnovější modely traktorů jdoucí po dekádách od první výroby z roku 1946 až po současnost.

Dne 22. listopadu 2018 nabídl program návštěvu firmy Euro Bagging, s.r.o., jež v ČR nabízí unikátní výrobu a distribuci silážních vaků a rovněž výrobu senážních lisů. Jelikož konečnými klienty společnosti Euro Bagging, s.r.o. jsou farmáři a rovněž zemědělské podniky jak z Evropy, tak Afriky, Asie a Austrálie byla tato technologie pro jednotlivé členy delegace velkou inspirací.

Z Velkého Meziříčí se namibijsko-botswanská delegace přesunula do Uhelné Příbrami, kde se nachází největší mléčná farma s bioplynovou stanicí v ČR. Stáje farmy jsou uzpůsobené až pro 1240 dojnic a denní produkce mléka se pohybuje okolo 30 tisíc litrů. Poslední zastávkou toho dne byl Pivovar Národní na Národní třídě v Praze, kde se nachází restaurace s pivovarem, který postavila společnost Technoexport, a.s. Delegace měla možnost shlédnout technologii k vaření piva a ochutnat samotnou produkci.

Na závěrečný výjezdový den podnikatelské delegace se uskutečnilo přijetí společností Farmtec a.s. v jihočeské Jistebnici. Farmtec a.s. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti investic do zemědělství, a to především v živočišné výrobě a v obnovitelných zdrojích energie. Poradenské a projekční služby Farmtecu ocenili především botswanští zástupci delegace.

Po příjezdu do Prahy proběhla návštěva pivovaru Na Ladronce, který byl postaven společností Well Service, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních kontejnerových pivovarů pod obchodním názvem Smart Brewery. Univerzální technologie ukryté v lodním kontejneru umožňují vařit jak klasické české pivo plzeňského typu, tak svrchně kvašené speciály a piva všech typů. Kromě výroby kontejnerových pivovarů společnost pomáhá i se zaškolením obsluhy, zajištěním surovin i přípravou vlastní receptury piva, což vzbudilo velký zájem především u té namibijské části delegace, která podniká v oblasti gastronomie a restauratérství. Většina namibijské i botswanské delegace odletěla 24. listopadu, někteří až o den později.

Akce incomingové mise namibijských a botswanských zástupců podnikatelské sféry formou propagace ekonomické diplomacie je velkým přínosem pro nadcházející obchodní vazby mezi Republikou Namibie a Republikou Botswana s Českou republikou. Ministerstvo průmyslu a obchodu má nadále zájem a chce podporovat podnikatelská fóra a setkání s předními zahraničními představiteli ať už ze státní či podnikatelské sféry, která povedou k propagaci exportu a upevnění obchodního postavení České republiky v zahraničí.

Doporučujeme