Incomingová mise představitelů zdravotního sektoru Albánie do ČR

Představitelé Univerzitní nemocnice Matky Terezy v Tiraně a Ministerstva zdravotnictví a sociálního zabezpečení Albánie navštívili Českou republiku, aby se ve Zlíně zúčastnili semináře s českými firmami, zaměřeného na prezentaci českých firem vyrábějících vybavení pro zdravotnická zařízení se zvláštním důrazem na oblast systémového řešení problematiky možného výskytu pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou.



Albánští hosté proto navštívili rovněž Nemocnici na Bulovce v Praze, která disponuje potřebným pracovištěm a systémem. Akce se uskutečnila ve dnech 9.–12. 10. 2018 v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Českou stranu zastupovaly české firmy EGO Zlín (výroba komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu), ORTEX (výroba ortéz pro pooperační, konzervativní léčbu a rehabilitaci poškozených kloubů a vazů), ZPT Vigantice (výroba komunikačních a signalizačních systémů mj. pro zdravotnictví) a MZ Liberec (výroba zdravotnických zařízení pro nemocnice).

Během semináře, který proběhl ve dnech 10. 12. 2018 v školícím zařízení EGO Zlín ve Zlíně, prezentovaly zúčastněné české firmy své možnosti a schopnosti podílet se na modernizaci a zvýšení kvality vybavení albánských nemocnic, což je jedna z priorit albánské vlády v příštích letech.

Následujícího dne program albánské delegace pokračoval návštěvou pracovišť EGO Zlín. Zde byly albánské straně prezentovány v praktických ukázkách návrhy komplexních systémů řešení situací s výskytem vysoce nebezpečných nákaz. Hosté se seznámili se se všemi komponenty systému a poté proběhlo jednání s vedením EGO Zlín o konkrétní možné aplikaci systému v podmínkách Nemocnice Matky Terezy v Tiraně a detailech vybavení plánovaného pilotního pracoviště počátkem roku 2019. To by se mělo stát počátečním prvkem systému, který bude schopen účinné reakce na situace s výskytem vysoce nebezpečných nákaz.

Poslední den návštěvy navštívila albánská delegace Nemocnici na Bulovce v Praze, kde se měla možnost seznámit s funkčním pracovištěm pro řešení situací s výskytem vysoce nebezpečných nákaz (VNN) a diskutovat s českými zdravotníky. Mohla si tak udělat představu, jak adaptovat české zkušenosti v albánských podmínkách a jaké předpoklady pro realizaci podobného pracoviště musí vytvořit v nemocnici v Tiraně.

Incomingová mise umožnila navázat představitelům albánského zdravotnictví osobní kontakt s představiteli českých výrobců zdravotnických zařízení, kteří mají zájem se podílet na modernizaci zdravotnických zařízení v Albánii a vytvořila podmínky pro následnou realizaci pilotního pracoviště VNN v Nemocnice Matky Terezy v Tiraně, jako počátku pro vybudování cílového systémového řešení problematiky VNN.

Albánskou delegaci na misi vedla náměstkyně generálního ředitele Nemocnice Matky Terezy v Tiraně Mirela Hasanaj a doprovázel rada Velvyslanectví České republiky v Tiraně Svatopluk Opěla. Příprava mise probíhala v koordinaci s firmou EGO Zlín a s odborem ekonomické diplomacie MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme