Incomingová mise vietnamských geologů a těžařských firem v ČR

Ve dnech od 8. do 12. dubna 2019 proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie incomingová mise vietnamských geologů a těžařských firem do ČR zaměřená na nerostné suroviny pro sklářský a keramický průmysl. Vietnamská delegace byla v průběhu mise seznámena s českými zkušenostmi a technologiemi v oblasti těžby nerudních stavebních surovin a měla možnost navštívit české výrobce sklářských a keramických surovin.Současný prudký růst stavebního průmyslu ve Vietnamu vyvolává poptávku po širokém spektru moderních sklářských a keramických produktů. Přestože Vietnam disponuje rozsáhlými zásobami stavebních surovin využitelných pro výrobu těchto produktů, těžba i následné zpracování probíhá vysoce neefektivním způsobem. Vietnam má proto zájem na získání potřebného know-how a technologií využitelných pro osvojení, těžbu a další zpracování nerudních stavebních surovin. Česká republika může v oblasti sklářského a keramického průmyslu nabídnout Vietnamu své dlouholeté zkušenosti a stát se jedním z významných parterů pro rozvoj těchto odvětví ve Vietnamu.

Incomingová mise navázala na předchozí úspěšné projekty českých geologických firem ve Vietnamu, v rámci kterých bylo objeveno největší ložisko sklářských písků ve Vietnamu a prozkoumány přídatné suroviny pro přípravu sklářského kmene. Mise byla tvořena zástupci Vietnamské geologické služby a vietnamskými podnikateli v oblasti těžby stavebních surovin. Na české straně byli hlavními partnery Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Česká geologická služba.

Vietnamskou delegaci po celou dobu pobytu v ČR doprovázel ředitel Odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina a ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Hanoji David Jarkulisch. Program mise zahrnoval jednání s příslušnými státními institucemi spravujícími geologický průzkum a těžbu (MPO, MŽP, České geologická služba, Český báňský úřad), jednání s českými geologickými firmami a  dodavateli důlních technologií a návštěvu tří největších českých firem těžících a zpracovávajících suroviny pro sklářský a keramický průmysl.

Vietnamská delegace měla v průběhu mise možnost seznámit se nejenom s legislativními podmínkami geologického průzkumu a těžby nerostných surovin v ČR, ale také navázat konkrétní spolupráci s českými geologickými firmami, těžebními společnostmi a dodavateli důlních technologií. V průběhu návštěvy největšího českého výrobce kaolínů firmy Sedlecký kaolín byla delegace obeznámena s moderním způsobem těžby a zpracování nejkvalitnějších kaolinů pro výrobu porcelánu a jemné keramiky.

Návštěva společnosti KMK Granit, předního českého zpracovatele vysoce kvalitní živcové suroviny používané ve sklářském a keramickém průmyslu, umožnila vietnamské delegaci získat cenné informace o nových specifických metodách zpracování živců. V průběhu prohlídky největšího českého ložiska křemenných písků Střeleč a úpravárenského závodu firmy Sklopísek Střeleč byly diskutovány možnosti využití české technologie při zpracování sklářských písků, které byly objeveny českými geology ve středním Vietnamu.

Jedním z důležitých výsledků mise bylo také uzavření memoranda o spolupráci v oblasti geologického průzkumu mezi Českou geologickou službou a jejím vietnamským partnerem (Department of Geology and Minerals of Vietnam).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme