Index Exportu: Vývoz ohrožuje upadající poptávka

Růst hodnoty vývozů dosáhl v srpnu meziročně +10,2 %, mírně nad predikcí indexu exportu, která se pohybovala poblíž +8 %. Nicméně růst nejde čistě na vrub objemu vyvezeného zboží, ale především růstu vývozních cen, které byly v srpnu meziročně vyšší o 14,2 %.

Do konce roku index exportu i nadále predikuje postupně oslabující meziroční dynamiku hodnoty vývozů, která se koncem roku přibližuje k nule.

Ilustrační fotografie

„Hlavním důvodem je zhoršení situace v zahraniční poptávce a tuzemském průmyslu,“ komentuje budoucí vývoj Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Na oslabující poptávku i objem výroby upozorňují jak se zpožděním přicházející měsíční data z reálné ekonomiky, tak i výsledky průzkumů, například v rámci indexu nákupních manažerů PMI nebo konjunkturálního průzkumu od ČSÚ,“ uvádí Horská.

Vysoké výrobní náklady, a tudíž chybějící prostor pro snižování cen, v kombinaci s nejistým ekonomickým výhledem bohužel činí zlepšení situace v poptávce v dohledné době velmi nepravděpodobné. „Export bude popoháněn spíše dokončováním rozpracovaných zakázek na pozadí zvolnění potíží v globálních dodavatelských řetězcích,“ dodává Helena Horská.

„Klíčovou otázkou však kromě poptávky je, zda bude dostatek energií, aby byl průmysl schopen alespoň dokončovat již rozpracované zakázky. Poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 zatím nevěští nic dobrého,“ doplňuje Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 03. 10. 2022. Pozn.: Údaje do července 2022 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od srpna 2022 je to prognóza IE.

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme