Indické potravinářství má zájem o české technologie

Mise indických potravinářských firem uskutečnila řadu setkání s českými výrobci a dodavateli služeb v rámci projektu PROPED připraveného ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Dillí, agentury CzechTrade a Ministerstva zemědělství ČR. Delegaci přijal náměstek ministra zemědělství Jiří Šír a během setkání s ním byly diskutovány možnosti spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství.Program mise byl zaměřen na pivovarnictví, cukrovarnictví, balicí technologie, mlékárenství a na pekařské technologie. Indičtí podnikatelé během tří dnů v ČR navštívili české společnosti ZVÚ STROJÍRNY, MOPOS, J4, Czech Brewmasters, Velteko, Viking Mašek, Pacovské strojírny a Budějovický Budvar.

V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie byla uspořádána mise indických podnikatelů zastupujících firmy z oblasti potravinářství. Cílem mise bylo představit české potravinářské technologie, výrobce strojů a strojních zařízení používaných při výrobě potravin. Hlavní náplní programu třídenní mise byly návštěvy v českých společnostech. Delegaci přijal náměstek ministra zemědělství Jiří Šír a při té příležitosti byly diskutovány některé příležitosti rozšíření dvoustranné obchodní spolupráce: v oblasti vývozu pivovarnických technologií, obalovacích technologií, ale také například i vývozu dřeva nebo genetického materiálu pro chovy hospodářských zvířat.

Indická delegace dále absolvovala půldenní seminář v sídle agentury CzechTrade v Praze, kde bylo představeno odvětví výroby potravinářských strojů a strojních zařízení. Přičemž české firmy měly možnost se seznámit s posledními trendy v indickém potravinářství a s obchodními příležitostmi zejména v mlékárenství, pivovarnictví, dodávkách obalovací a pekárenské techniky. Semináře se na české straně zúčastnily české firmy BeHo, Czech Brewmasters a Isoline.

V diskusích s českými partnery indické firmy potvrzovaly, že potravinářský průmysl představuje pro dodavatele technologií, strojů a zařízení v současnosti velkou obchodní příležitost. Indická vláda potravinářský průmysl různými opatřeními podporuje. Dotuje mimo jiné budování potravinářských průmyslových zón pod hlavičkou „Mega Food Parks“. Podnikatelská mise do ČR ukázala na jedné straně zájem indických partnerů o spolupráci s českými dodavateli a na druhé straně vyspělost a schopnosti českého průmyslu. V návaznosti na tuto akci by měla být v následujících měsících uspořádána mise českých firem působících v tomto oboru do Indie.    

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Touš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme