Indický uhelný průmysl se otevírá soukromým investorům

Indická vláda s cílem zvýšit transparentnost a rozvoj těžebního sektoru přijala novou Národní nerostnou politiku, aby podpořila odvětví několika stimuly, které mohou i pro české exportéry a investory znamenat příležitost. Poprvé v historii tak otevřela sektor těžby uhlí i soukromým firmám, zároveň zvýšila podíl přímých zahraničních investic až na 100 % a proces privatizace podpořila rovněž aukcí 38 uhelných bloků, které nabídla pro komerční těžbu. Uhlí a jeho těžba tak v Indii rozhodně neřekla poslední slovo.

Produkce uhlí v Indii činila ve fiskálním roce 2019/2020 730 mil. tun, což je meziročně růst o 1,7 %. Indie rovněž disponuje 5. největšími zásobami uhlí na světě, jejichž těžbu usnadňuje i povrchové získávání této nerostné suroviny. Další zásoby jsou však s pravidelnou přesností objevovány každý rok, což s rostoucí energetickou spotřebou hraje indickému uhelnému průmyslu do karet, stejně jako silná závislost na dovozech ropy a plynu, které vytváří až nebezpečnou závislost v rámci energetické politiky.

Z vůbec první komerční aukce těžby uhlí v Indii zajistila Indie během krátké doby výnosy ve výši téměř 1 miliardy USD. Úspěšně bylo vydraženo na 19 dolů, což je nejvyšší počet úspěšně vydražených dolů v jakékoli aukci uhlí. Z těchto úspěšně vydražených 19 dolů je 11 povrchových, 5 podzemních a zbývající 3 jsou směsí podzemních a povrchových dolů. Indie se tak privatizací uhelných dolů snaží ještě více podpořit ambici vyrábět 300 milionů tun oceli ročně.

Coal India Limited je státní instituce přímo vedená indickým Ministerstvem uhlí, která je sama o sobě  největším producentem uhlí na světě. Provozuje 364 dolů (166 v podzemí, 180 povrchových a 18 smíšených)) a pro zvýšení produkce musí modernizovat zařízení pro těžbu s vyšší kapacitou (např. technologie na průzkum zásob, autonomní nakladače a nákladní vozidla, technologie nepřetržité těžby, technologie podzemní těžby) či zvýšit účinnost promývání uhlí.

Indie je na pokraji silného růstu poptávky po energii, a zatímco je absolutně třetím největším spotřebitelem energie na světě, v přepočtu na obyvatele zaujímá až 130. místo na světě. S tím, jak bude spotřeba postupně růst a sbližovat se se zeměmi s vyššími příjmy, tak i závislost na fosilních palivech a uhlí bude v energetické poptávce výraznější.

I když je podíl Indie na světových zásobách ropy a zemního plynu nízký, Indie je naopak dobře vybavena zásobami uhlí, které představují přibližně 9,4 % světových zásob a 9,3% podíl na světové produkci. Podíl výroby elektrické energie z uhlí představuje cca 54 % energetického mixu a i přes rozvoj obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná či sluneční, bude i nadále dominovat energetické produkci. Tím spíše, že tento sektor, který poskytuje obrovské množství pracovních míst, nemůže vláda v očekávání pokoronavirového hospodářského propadu, ve svých plánech opomíjet.

Kromě toho, že odvětví těžby uhlí hraje klíčovou roli v energetickém sektoru, má pro zemi i velký ekonomický význam. Poskytuje zaměstnání více než 355 000 lidem a je hlavním zdrojem příjmů a generuje zaměstnanost ve státech bohatých na zdroje, jako jsou Džárkhand, Čhattísgarh a Uríša.

Vzhledem k tomu, že navzdory velkým domácím zdrojům závislost Indie na dovozu ještě významně vzrostla (z 12 % v roce 2007 na 31 % v roce 2017), je zřejmé, že otevření se zahraničním investorům a podpora sektoru je nabíledni a útlum je v nedohlednu, a to i přes špatnou kvalitu domácího uhlí, které často nesplňuje mezinárodní standardy.

Ve srovnání se zeměmi bohatými na zdroje, jako je Jižní Afrika, Austrálie a Brazílie, kde je průměrný podíl odvětví na HDP mezi 12 až 15 %, je však podíl Indie nepatrný – 2 %. To jasně ukazuje, že toto odvětví má v budoucnu obrovský růstový potenciál.

V tomto ohledu indická vláda nedávno oznámila schválení 100 % přímých zahraničních investic v rámci automatické trasy těžby uhlí pro vlastní spotřebu u energetických projektů, stejně jako u železáren, oceláren a cementáren. Doposud mohla v zemi těžit a prodávat uhlí pouze státní společnost Coal India Ltd.  Po deregulaci sektoru budou nyní moci těžit a prodávat uhlí také soukromé a zahraniční společnosti.

V zájmu další liberalizace uhelného sektoru a přilákání zahraničních investic se Ministerstvo uhlí rozhodlo odstranit další archaický zákon omezení konečného použití, což umožňuje komukoli účastnit se dražby uhelných bloků. Toto historické rozhodnutí bude mít řadu pozitivních výsledků, jako je pomoc při dosahování cílů energetické politiky Indie a uspokojení indické poptávky po uhlí, u níž se očekává, že v roce 2023 vzroste o 21 % ze současné úrovně na 1,2 miliardy tun.

Tato změna zákona může Indii významný způsobem pomoci dosáhnout úspor z rozsahu, získat špičkové technologie těžby v souladu s globálními standardy a vytvořit energeticky efektivní trh, zlepšit produktivitu práce, zavést zdravou konkurenci v tomto odvětví a snížit dovoz uhlí.

Mezi největší společnosti v oboru, patří společnost Singareni Collieries Company Limited, kterou společně vlastní vláda státu Telangana a vláda Indie. Produkuje přibližně 62 MMT uhlí z 18 povrchových a 27 podzemních dolů. Ve svazovém státě Tamil Nadu  je dominantním subjektem Neyveli Lignite Corporation (NLC India Limited), který těží  30 MMT lignitu ze čtyř povrchových dolů a s jehož poptávkami se setkáváme i u nás na velvyslanectví.

Otevření sektoru soukromým energetickým společnostem přilákalo okamžitě giganty, jako jsou Reliance Power, CESC, Jindal Steel, Tata Power a Tata Steel, které pro těžbu sekundárně potřebují nejnovější technologie a vybavení. Oživení a poptávka je zřejmá i z tendrů na celkový provoz dolů, jako příklad projektu „investičního celku“ na klíč od Karnataka Power Corporation Ltd. Mezi další velké těžební společnosti v Indii patří Essel Mining, Orissa Minerals Development Company, Vedanta Limited, Hindalco, National Aluminium Company Limited a Steel Authority of India.

Zahraniční společnosti a investoři tak mají  v současnosti skutečnou šanci vnést technické dovednosti a zapojit se do těchto konkrétních příležitostí. Na oplátku představuje privatizace důlního sektoru i příklad, jak může vstup mezinárodních hráčů dodat tomuto sektoru velkou hodnotu. Je zde příležitost navázat partnerství s některými světovými důlními společnostmi, zejména v oblasti přenosu technologií.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme