Indičtí potravináři hledají dodavatele strojů

Indická populace do roku 2024 předstihne počtem obyvatelstvo Číny.Současný počet obyvatel přesahuje 1,3 miliardy lidí, z nichž okolo 30 procent patří do střední příjmové skupiny. Úkolem Indie není pouze zajistit výživu pro rostoucí populaci, ale zároveň uspokojit rostoucí nároky střední vrstvy. Zákazník z této kategorie již vyžaduje vysoce kvalitní potraviny splňující hygienické i výživové nároky moderního spotřebitele, atraktivně zabalené a ve velké druhové nabídce.

V podmínkách tak velké poptávky nelze těmto nárokům dostát zastaralou malovýrobou. Indická vláda proto podporuje (a to i dotačně) vznik a provozování takzvaných Mega food parků, které představují průmyslové zóny orientované pouze na potravinářskou výrobu. V současné době je schváleno již 42 takových parků. Tyto potravinářské zóny se logicky zřizují buď v blízkosti velkých indických měst, nebo v oblastech, kde je soustředěna významná zemědělská prvovýroba. Místo roztříštěné malovýroby lze využít sítě potravinářských parků k propojení množství malých i větších farmářských podniků se stále rostoucím trhem při využití velkovýroby využívající moderní potravinářské technologie.

Indická vláda zřídila samostatné ministerstvo s cílem vytvořit nejvhodnější podmínky pro všechny účastníky dodavatelského řetězce, a eliminovat tak doposud vysoké ztráty zemědělských komodit. Předpokládá se, že každý park bude odebírat suroviny až od 25 tisíc farmářů a zaměstnávat kolem pěti tisíc pracovníků. Pro české firmy se tak otevírá možnost dodávek technologií od balicích linek po stáčecí linky. Možnost nabídnout svoje technologie budou mít čeští výrobci během podzimní mise do Indie.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Ivan Kameník, Bengalúru.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl | Služby

Doporučujeme