Indičtí strojaři se zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Indie se opět zařadila mezi významné účastníky 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. S podporou Velvyslanectví ČR v Dillí se podařilo indickým podnikatelským asociacím EEPC India a CII zorganizovat delegaci čítající přibližně 80 zástupců indických firem. Indickou oficiální delegaci vedl náměstek ministra těžkého průmyslu a státních podniků Asha Ram Sihag.Náměstka v Brně přijal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v přítomnosti státního tajemníka MZV ČR Miloslava Staška a náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického. Během veletrhu zasedala Česko-indická společná pracovní skupina pro spolupráci v těžkém strojírenství. Indická delegace v Česku také navštívila významné společnosti: Škoda Auto, Škoda Transportation, Vítkovice Heavy Machinery, ZKL Bearings, TS Plzeň a technické univerzity ČVUT a VUT.

Hlavním tématem výstavního pavilonu Ministerstva těžkého průmyslu a státních podniků byla vládní iniciativa Make in India a rozvoj průmyslové výroby v Indii v perspektivních oborech. Konfederace indického průmyslu (CII) ve spolupráci s Radou pro podporu strojírenského vývozu Indie (EEPC India) zajistila účast přibližně 80 zástupců indických firem na letošním MSV, přičemž většinu z nich tvořili vystavovatelé a menší část návštěvníci.

Důležitým bodem programu indické delegace bylo 6. zasedání Společné česko-indické pracovní skupiny pro těžké strojírenství a moderní výrobu. Pracovní skupina byla ustavena z rozhodnutí Česko-indické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci a zasedá prakticky každoročně střídavě v Indii a v Česku. Jednání pracovní skupiny v Brně bylo příležitostí pro výměnu návrhů společných projektů ve strojírenství a proběhlo za účasti zástupců firem na obou stranách.

Ve spolupráci s HK ČR a MPO ČR uspořádala EEPC India v rámci druhého dne doprovodného programu MSV 2019 investiční seminář pro české podnikatele. Seminář se zaměřil na prezentaci Indie jako atraktivní investiční destinace. CzechInvest informoval i o podpoře českým investorům, kteří připravují projekty v zahraničí. Na toto téma pak navázal zástupce AMSP ČR, který krátce prezentoval projekt Českého průmyslového klastru na jihu Indie, který je asociací podporován a měl by českým investorům usnadnit vstup na tento rozsáhlý trh.

Na podporu projektu Českého průmyslového klastru v Indii byl pak asociací AMSP ČR uspořádán samostatný podnikatelský seminář, který byl součástí třetího dne doprovodného programu MSV a uskutečnil se v Českém národním pavilonu. Čestným vystupujícím na semináři byl místopředseda vlády a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček, který projekt osobně podpořil.

V rámci veletrhu byl současně Regionální hospodářskou komorou Brno uspořádán ve spolupráci s MZV ČR, odborem ekonomické diplomacie, podnikatelský seminář formou teritoriálního kulatého stolu pro české firmy se zaměřením na Indii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme