Indie hostí summit Hlasu globálního jihu

V rámci nové a jedinečné iniciativy uspořádala Indie ve dnech 12. a 13. ledna 2023 speciální virtuální summit.

Tento „Summit Hlasu globálního Jihu“ pod tématem „Jednota hlasu, jednota účelu“ počítá se spojením zemí globálního Jihu, aby se podělily o své perspektivy a priority na společné platformě. K účasti na této akci bylo pozváno více než 120 zemí.

Ilustrační fotografie

Iniciativa je inspirována indickým premiérem, vizí Narendry Modi o Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas a Sabka Prayas, a je podpořena indickou filozofií Vasudhaiva Kutumbakam.

Indie bude usilovat o to, aby cenné podněty vytvořené partnerskými zeměmi na jednáních Hlasu globálního jižního summitu získaly náležitou pozornost po celém světě. Podle premiéra je „Global South Summit kolektivním úsilím o získání ušlechtilých nápadů pro naši společnou budoucnost.“

Pokračující indické předsednictví G20 navíc poskytuje zvláštní a silnou příležitost pro ty země, které nejsou součástí procesu G20, aby se podělily o své nápady a očekávání od G20. To je v souladu s prohlášením premiéra, že indické předsednictví G20 bude utvářeno po konzultaci nejen s partnery G20, ale také se spolucestujícími na globálním Jihu, jejichž hlas často zůstává nevyslyšen.

Premiér Narendra Modi ve svém úvodním projevu na ustavujícím zasedání řekl: „Vzhledem k tomu, že Indie letos zahajuje předsednictví G20, je přirozené, že naším cílem je posílit Hlas globálního Jihu. Pro naše předsednictví G-20 jsme zvolili téma Jedna země, jedna rodina, jedna budoucnost. To je v souladu s naším civilizačním étosem. Věříme, že cesta k realizaci ‚jednoty‘ vede přes rozvoj zaměřený na člověka. Lidé z globálního Jihu by již neměli být vyloučeni z plodů rozvoje. Společně se musíme pokusit přepracovat globální politické a finanční řízení. To může odstranit nerovnosti, rozšířit příležitosti, podpořit růst a šířit pokrok a prosperitu.“

Zahajovací zasedání na úrovni hlavy státu/vlády bylo pořádáno premiérem a zúčastnili se ho vůdci Bangladéše, Mongolska, Thajska, Vietnamu, Kambodže, Papuy Nové Guineje, Mosambiku, Senegalu a Guyany. Téma zahajovacího zasedání je „Hlas globálního jihu –  rozvoj zaměřený na člověka“.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme