Indie očekává dvouciferný růst ekonomiky

Indické ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika země poroste ve finančním roce 2021–2022 (duben až březen) o plných 11 procent. Mezinárodní měnový fond ve svém odhadu přidává ještě půl procentního bodu.

Jedna z největších ekonomik světa tak bude potřebovat dva roky na to, aby se vrátila do stavu před vypuknutím covidové pandemie.

Pokud se předpoklady robustního růstu v Indii potvrdí, bude to dobrá zpráva nejen pro samotnou zemi, ale také pro její zahraniční partnery. Ti z České republiky projevují o indický trh dlouhodobě rostoucí zájem. Následující shrnutí makroekonomického výhledu by je mělo utvrdit, že jejich podnikatelské úvahy se ubírají správným směrem.

Počátkem února představila indická vláda nový rozpočet na finanční rok 2021–2022 ve výši téměř 500 miliard USD. Jeho význam je dán tím, že se jedná o první rozpočet nové dekády a také první rozpočet po šoku, který ekonomika utrpěla z důvodu pandemie koronaviru. Z tohoto pohledu je jeho primárním cílem vyvést ekonomiku z jejího největšího propadu za uplynulých několik desetiletí a také položit základy nové éry robustního růstu, který by měl hospodářství posunout k hranici pěti bilionů amerických dolarů v roce 2025.

Indie je přesvědčena, že stav jejích veřejných financí a výše dluhu jsou natolik dobré a z dlouhodobého hlediska udržitelné, že si k naplnění těchto cílů může dovolit odstoupit od jinak závazného fiskálního cílení v intervalu 3,5 %, a proto pro nadcházející finanční rok naplánovala deficit rozpočtu ve výši 6,8 %.

Deficit je prezentován jako prorůstový a proreformní. Má napomoci klíčovým strukturálním změnám a modernizaci společnosti. Vláda cílí i do oblastí, u nichž to bylo v uplynulých letech stěží představitelné, jako jsou například hluboká transformace zemědělství, privatizace velkých státem vlastněných podniků, ozdravění bankovního sektoru, liberalizace trhu práce a otevření dalších sektorů domácím a zahraničním investorům.

Na budoucnost orientovaný charakter rozpočtu potvrzuje rovněž skutečnost, že vláda odolala pokušení zvyšovat daně a daňové zatížení těch, od nichž se očekává, že budou motory hospodářského růstu. Výjimkou z uvedeného a zdrojem obav zahraničních investorů je nová sada zvýšených dovozních celních sazeb na řadu výrobků, včetně automobilových dílů, jež mají podpořit domácí výrobní kapacity a vést k praktickému naplňování nové prioritní osy hospodářské politiky indické vlády s názvem Soběstačná Indie (Atmanirbhar Bharat v hindštině).

Rozvoj infrastruktury a klíčových sektorů

Rozpočet počítá s kapitálovými investicemi ve výši 75 miliard USD. Budou určené zejména na modernizaci a rozvoj dopravní, průmyslové, energetické, vodohospodářské, kanalizační a odpadové infrastruktury, do expanze zemědělství, zdravotnictví, školství a dalších klíčových sektorů ekonomiky.

Rozvoj infrastruktury bude mít na starosti nově vytvořený úřad s názvem Finanční instituce pro rozvoj (Development Financial Institution – „DFI“) s alokací ve výši několika desítek miliard USD určenou na výstavbu systémů podzemních drah, budování sítí veřejné autobusové dopravy, modernizaci hlavních železničních uzlů a výstavbu nových přístavů. Vláda ve svých úvahách více spoléhá na nástroje partnerství veřejného a soukromého sektoru.

V rámci ambiciózního privatizačního manévru má najít nové a efektivnější majitele celá řada státních podniků, včetně letecké společnosti Air India, Indické průmyslové rozvojové banky (IDBI Bank) a státního pojišťovacího gigantu Life Insurance Corporation of India – LIC). Kromě těchto obrů by mělo dojít i na privatizaci dalších středně velkých a menších státních či polostátních bank.

S privatizací finančního a pojišťovacího sektoru souvisí i změna zákona o přímých zahraničních investicích, který nově umožní vstup zahraničního kapitálu do indických akciových společností až do výše 74 % oproti předchozímu stropu vlastnictví ve výši 49 %. Kromě odprodeje státních podniků má dojít i k privatizaci a komerčnímu provozu státem vlastněné dopravní, energetické či logistické infrastruktury. Mezi hlavní pilíře této politiky patří spuštění systému mýtného pro některé úseky dálnic a silnic.

„Indická ekonomika, stejně jako ekonomika jakékoli jiné země, čelí bezprecedentní výzvě související s kolosálním narušením z důvodu pandemie koronaviru. Tu se podařilo dostat prozatím pod kontrolu,“ říká český velvyslanec v Dillí Milan Hovorka. Bude-li to platit i nadále, je podle velvyslance návrat k více než desetiprocentnímu zvýšení výkonu hospodářství velmi reálný, tím spíše že již nyní ukazují klíčové ekonomické indikátory návrat k růstovým hodnotám.

„Čeští podnikatelé jsou dostatečně zdatní, aby napnuli plachty a využili příznivé větry ke zvýšení své ekonomické přítomnosti v Indii. Jejich únorová účast na prestižním veletrhu letecké a obrané techniky s názvem Aero India 2021 to jen potvrzuje. Věřím, že nemusím zdůrazňovat, že ve svém úsilí se mohou spolehnout na tým mnou řízeného velvyslanectví,“ dodává Milan Hovorka.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Jakub Jaroš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme