Indie sází na modrou ekonomiku

V úterý 2. března 2021 byla v Indii představena nová strategie, podle které jsou v plánu masivní veřejné investice a podpora těch soukromých s cílem stimulovat sektor námořní a vodní dopravy a logistiky.

Indie má ambiciózní plány v sektoru takzvané modré ekonomiky. Námořní a vodní strategie Indie 2030 (Maritime India Vision 2030) bude prostřednictvím národního rozvojového programu Sagarmala zahrnovat investice ve výši 70 miliard eur, s cílem vygenerovat více než dva miliony pracovních míst. Pakliže se ptáte, jaké příležitosti může taková strategie přinést exportérům a investorům z vnitrozemského státu, následující článek má pro Vás odpovědi. 

Námořní  a vodní cesty představují oblast, která zahrnuje poměrně širokou škálu odvětví, ve kterých má i Česko přenositelné zkušenosti a know-how. Cestovní ruch například zahrnuje jak litorální oblasti, tak i vnitrozemské vodní cesty. Těch plánuje Indie do roku 2030 vystavět a zprovoznit 23, což obnáší zakázky v hodnotě 25 miliard € během realizace 400 samostatných projektů. Tyto smělé plány byly slavnostně publikovány během Indického námořního summitu 2021, který ve dnech 2. – 4. března 2021 organizovalo Ministerstvo přístavů, logistiky a vodních cest. Vnitrozemské vodní cesty mohou čekat příliv vládních investic, který nemá v historii Indie srovnání.

Kromě podpory nákladní dopravy a návazných projektů v oblasti logistiky, vnitrozemské vodní cesty budou využívány ještě více k osobní lodní dopravě, turismu a tzv. “cruises”, tedy provozu výletních lodí a okružních plaveb, které na v indických podmínkách najdou uplatnění na mohutných tocích, jako je Ganga či Brahmaputra. Předpokládá se zřízení fondu pro námořní rozvoj, který by poskytoval financování zúčastněným stranám v sektoru lodní dopravy. Dále je v plánu také posílení infrastruktury pro provoz výletních lodí, a to rozvojem specializovaných terminálů pro plavby ve 12 vybraných přístavech.

S rozvojem turismu pak souvisí i plán využití 78 majáků podél dlouhého indického pobřeží. Ještě vice bude v Indii také podporována městská vodní hromadná osobní doprava, které již nyní hraje významnou roli ve městech jako Mumbai, Kočin či na Goa.

Podle dokumentu Maritime India Vision 2030  jsou plánovány investice ve výši 14 mld. € do rozšíření infrastruktury hlavních námořních přístavů, což by pomohlo při vytváření až 1 milionu pracovních míst. Předpokládá se rovněž rozvoj mega kapacitních přístavů v oblastech s vysokým potenciálem, tedy v Gudžarátu, Maháráštře, Odishe či Západním Bengálsku s investicemi přes 1 mld. €.

Indie v současnosti obchoduje 75% hodnoty a 95 % objemu veškerého obratu zahraničního obchodu přes své námořní přístavy. Vláda plánuje zvýšit objem překládky indického nákladu v indických přístavech pomocí zprovoznění přístavu Vizhinjam a rozvoje překládkové zóny v Kanyakumari  či v Campbell Bay na Andamanech.

Dalším pilířem této strategie je využití vyššího podílu čisté a obnovitelné energie v námořním sektoru. Výstavbou tzv. zelených a udržitelných přístavů se zvýší podíl obnovitelné energie na více než 60 procent do roku 2030 ze současné úrovně méně než 10 procent. Příležitosti se tak otevírají i pro firmy ze solární či větrné energetiky.

Recyklace a rozebírání lodí patří již nyní k tradičním odvětvím při pobřeží Bengálského zálivu, když Indie tvoří 30 % podílu na světovém trhu. I s rozvojem recyklací lodí a druhotného využití materiálů strategie počítá. Tato strategie vychází z nově schváleného zákona o recyklaci lodí, který je harmonizován s Hongkongskou mezinárodní úmluvou pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí. Rozvoj přístavů zároveň bere v potaz zaměření na opravu lodí a stavbu doků.

Zatímco v roce 2014 byla kapacita přístavu 870 mil. tun ročně,  v roce 2020 již 1 540, tedy téměř 100%ní nárůst. Prostřednictvím program Sagarmala chce tak Indie stanout v čele zemí zaměřených na modrou ekonomiku – tedy logistiku, námořní a lodní dopravu, cestovní ruch a další obory, u kterých může využít nejen své pobřeží dlouhé 7 517 km, ale i hustou říční síť. Indie vyzývá zahraniční investory k zaměření se na tento sektor a využití levné pracovní síly volbu Indie jako preferované investiční destinace v sektoru modré ekonomiky.  

Podporou modré ekonomiky však zaměření na stimulaci logistiky a liniových dopravních projektů nekončí. Program Sagarmala si klade za cíl i rozvoj logistiky poslední míle, např. napojením na silniční či železniční sítě, multimodální propojení dopravy a služeb spojených s tímto sektorem. Můžeme tak očekávat, že tato politika propojená s programem „Make in India“  do roku 2030 pomůže Indii se stát čelní zemí pro stavbu lodí s až 15násobným zvýšením hrubé prostornosti lodí, které se zde postaví.

Další informaci ohledně rozvoje sektoru je možné získat z webu Summitu anebo v přiloženém katalogu investičních projektů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme