Indie: Ubylo chudoby, přibývá nových projektů

Indie počítá s meziročním růstem HDP za rok 2019 přes šest procent. Podle výhledů Světové banky by navíc ekonomika měla dále zrychlovat.

Díky zlepšení životní situace se za poslední dekádu se podařilo snížit počet lidí žijících pod hranicí chudoby z 640 milionů v roce 2006 na 366 milionů v roce 2017. Indie má pátý největší spotřebitelský trh na světě a očekává se, že do roku 2030 obsadí třetí pozici za Čínou a USA.

Nové infrastrukturní projekty mohou znamenat i příležitosti pro české firmy. Například v zelené energetice se indická vláda rozhodla stát světovým lídrem, což stvrdila Pařížskou dohodou v roce 2015. Tehdy se zavázala, že do roku 2030 bude 40 procent veškeré doma vyrobené elektrické energie pocházet z nefosilních zdrojů, a to především s důrazem na zdroje solární a větrné.

Další zajímavou oblastí je letecký průmysl. Jen za minulý rok vzrostl počet cestujících o 17 procent. Dalším perspektivním oborem je stavebnictví. Díky potřebě nové infrastruktury, jako jsou letiště, dopravní stavby, ubytovací kapacity, komerční objekty a specializovaná vybavenost požadovaná hlavně rychle rostoucí střední třídou, se očekává rozvoj stavebního průmyslu s růstem přes osm procent ročně v příštích deseti letech.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Luboš Ulč, CzechTrade Mumbaí.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Indie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme