Indonésie chce být garantem halal výrobků pro celý muslimský svět

Indonésie zavádí nová pravidla certifikace výrobků podle zásad muslimské tradice (halal), která zasahují do stávajících obchodních vztahů a kladou vysoké nároky na certifikační agentury.

Země chce být totiž hlavním garantem kvality podle požadavků islámu a zajišťovat tyto certifikační služby pro celý muslimský svět.

Ilustrační fotografie

Indonéská muslimská populace roste a současně vládne postupně vyšší kupní silou. Zajímá se o zlepšování životního standardu a seznamuje se s životním standardem muslimů v jiných částech světa. Postupně tak klade nároky na indonéskou vládu, aby lidem zajistila odpovídající standard zejména potravin v duchu muslimské tradice, obecně známé jako halal (doslovně legální, či povolený).

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Nové logo se prosazuje

Halal certifikace v gesci nově vzniklé agentury BPJPH prochází nyní komplexní revizí. Vzniká tak nový seznam kritérií, stejně jako metodika k jejich zajištění, nová značka a nové smluvní vztahy s existujícími certifikačními agenturami pochopitelně nejen v Indonésii, ale také v zahraničí. Složitý přechod na novou halal certifikaci prozatím dopadá především na zahraniční certifikační agentury, které často nemohou získat autorizaci pro vydávání nového certifikátu, protože chybí mezivládní dohody s Indonéskou republikou.

Přesto už se nové logo postupně objevuje čím dále častěji jak u rychloobrátkových produktů, tak jako certifikace kvality provozu stravovacích zařízení. Vládní nařízení o nové certifikaci halal stanovuje, že k říjnu 2024 všechny výrobky z kategorie potravin a nápojů v kvalitě halal musí projít recertifikací. Podle harmonogramu se nová certifikace bude aplikovat progresivně na širší okruh výrobků.

Exportéři nyní mohou žádat o vydání nové certifikace halal pouze skrze svého místního partnera, a to za použití aplikace SiHalal. Komplikací žádosti zahraničních obchodních subjektů o recertifikaci může být nedořešená legislativa nového procesu a absence odpovídajících mezivládních dohod. Jde o situaci, o níž se diskutuje na úrovni EU také v rámci jednání o CEPA a která dosud nemá zřejmé řešení kvůli poměrně dynamicky se měnícím představám o byrokratickém nastavení administrace nových certifikátů.

Ilustrační fotografie

Vysoké náklady na certifikaci

Extenzivní seznam dokumentace v mnoha případech, a to zejména u živočišných výrobků, vyžaduje i umožnění přístupu do vlastní výroby auditorské komisi BPJPH. Souvisí s tím poměrně vysoké náklady na jejich inspekční cestu, je také nutné počítat s relativně vysokým poplatkem za výdej certifikátu. Základní poplatky se podle dosavadních oficiálních informací pohybují v rozpětí 300 000 až 5 mil. indonéských rupií za položku (430 až 7 200 CZK).

Někteří evropští exportéři však již nyní upozorňují na zásadně vyšší náklady vycházející právě z inspekční cesty zástupců BPJPH. Včetně následné úpravy výrobního procesu podle pravidel halal se tak náklady často mohou vyšplhat na bezmála v přepočtu dva miliony korun.

Do Indonésie bude možné i po stanovených lhůtách zmiňované výrobky či ty, které seznam do budoucna rozšíří (v úvahách jsou další zařizovací předměty jako koberce, ale také secondhandové zboží), vyvážet také v kvalitě, které neodpovídá principům halal. Jejich registrace pak proběhne klasicky u úřadu BPOM a při splnění příslušných indonéských standardů SNI. Je však třeba zmínit, že indonéská muslimská populace má o kvalitu halal rostoucí zájem. Pod tlakem marketingu nové značky halal tak hrozí riziko obratu v plánu

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme