Indonésie nabízí čínským investorům projekty v rámci nové Hedvábné stezky

Indonésie identifikovala 28 projektů v hodnotě přes 90 miliard USD vhodných pro čínské investory

Indonésie má v úmyslu navrhnout 28 projektů v hodnotě 91,1 miliard USD čínským investorům v rámci své účasti v čínském projektu Belt and Road Initiative (BRI), v Česku známé spíše pod názvém nová Hedvábná stezka.
Indonéská vláda nabízí na svém území ty projekty, které zahrnují námořní přístavy a průmyslové pozemky, elektrárny, hutě a turistické objekty. Vláda předpokládá, že z širšího seznamu 28 projektů bude dosaženo co nejdříve dohody na minimálně dvou až čtyřech projektech.
Vybrané projekty by se uskutečnily ve čtyřech lokalitách, které se budují tzv. „Komplexní hospodářské koridory“:
Severní Sumatra, Severní Kalimantan, Severní Sulawesi a Bali. Čtyři místa byla vybrána díky své stratické poloze na okraji souostroví, což se shoduje s ambicí prezidenta Joka „Jokowi“ Widoda rozvíjet zemi z vnějších oblastí. Kromě strategického umístění mají vybraná místa i své vlastní výhody, které by mohly přilákat do této oblasti čínské investory.
Severní Sumatra, například, byla považována za strategicky umístěnou kvůli blízkosti k úžině Malacca a jako křižovatka pro export indonéského průmyslu palmového oleje. Severní Kalimantan pak představuje obrovský potenciál pro výrobu elektřiny z vodních elektráren ze svých řek, což by bylo ideální pro zpracování hliníku. Proto je také Severní Kalimantam ideálním místem pro přestěhování čínských hutních společností do Indonésie. A Severní Sulawesi je blíže k Číně než jakákoli jiná lokalita v Indonésii, což je také ideální pro čínské investory.
Kromě základního seznamu 28 projektů, indonéské a čínské podniky také provádějí studie proveditelnosti pro sedm dalších projektů v hodnotě 8,7 milionu dolarů na koridoru a ve střední Jávě. Po dokončení těchto úvodních studií by firmy určily další kroky pro realizaci projektů.

Pouze technologie šetrné k životnímu prostředí, technologicky na špici a s využitím místní pracovní síly
Indonéská vláda zdůrazňuje, že čínští investoři musí dodržovat čtyři hlavní podmínky. Prvním podmínkou je, že čínští investoři musí pro tyto projekty používat pouze technologie šetrné k životnímu prostředí jako součást svého závazku udržet udržitelnost všech rozvojových projektů v Indonésii. Indonéská vláda nechce žadné technologie „druhé třídy“, které budou mít negativní dopad na životní prostředí.
Druhou podmínkou je maximalizovat využití místních pracovních sil během realizace investičních projektů. Pokud by čínští investoři využívali své vlastní pracovníky, což se běžně stává, bylo by to povoleno pouze v počáteční fázi projektu, než by mohli své dovednosti přenést na místní indonéské pracovníky.
Třetí podmínka navazuje na předchozí a ukládá čínským investorům, aby předávali své know-how a další znalosti o technologiích svým lokálním indonéským partnerům prostřednictvím vzdělávacích programů.
Poslední podmínkou je, že investiční projekty v rámci Belt and Road Initiative v Indonésii musí vytvářet přidanou hodnotu pro indonéská průmyslová odvětví, aby se snížila závislost země na těžebním průmyslu a vývozu pouze surovin, a skrze posílení zpracovatelského průmyslu dlouhodobě přispět k ekonomickému rozvoji Indonésie.

Čínská strana má za to, že investice v Indonésii jsou v souladu s celkovou strategií Číny a celá iniciativa nové Hedvábné stezky je přínosem, protože by mohla být zdrojem růstu uprostřed zpomalení ekonomiky a obchodního napětí se Spojenými státy. Indonéská vláda obecně vidí v prostředí obchodní války mezi Čínou a USA  příležitost, protože Indonésie by se mohla stát cílem čínských společností, aby přemístily své výrobní kapacity s cílem dostat se na trh USA skrze jiné země.
Pozn.: Iniciativa Belt and Road Initiative byla představena v září 2013 čínským prezidentem Xi Jinpingem, který formuloval svoji velkou vizi znovu obnovit a rozšířit starou tzv. hedvábnou stezku ve jménu posílení mezinárodního obchodu, rozvoje a spolupráce. Iniciativa zahrnuje rozvoj infrastruktury a investic v nejméně 152 zemích.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Jakarta
Zdroj: Jakarta Post, Jakarta Globe

Doporučujeme