Indonésie podepsala kontrakt na vybudování přístavu Patimbang

Indonéské Ministerstvo dopravy podepsalo smlouvu v objemu 417,3 mil dolarů s řadou společností, které budou realizovat první etapu výstavby strategického indonésko-japonského projektu budování přístavu Patimban v provincii Západní Jáva.


  • Země: ID – Indonésie
  • Datum zveřejnění: 30.07.2018

Konsorcium zahrnuje indonéské a japonské společnosti, jakými jsou např. Penta Ocean, TOA Corporation a Rinkai či indonéské státní stavební firmy PT Wijaya Karya a PT PP. Smlouva a rozpočet jsou pouze součástí první fáze celkového rozpočtu projektu ve výši 3 miliard dolarů. Ministerstvo očekává, že projekt bude spuštěn na začátku srpna, přestože původně plánovaný start a zahájení výstavby projektu byly v lednu tohoto roku.

Pro Indonésii má projekt zásadní význam pro zlepšení konkurenceschopnosti země, neboť nový přístav sníží náklady na logistiku. Patimban je navržen tak, aby doplňoval nedostatečnou kapacitu nejrušnějšího obchodního přístavu Tanjung Priok v Jakartě.

Dle ministerstva dopravy Indonéská vláda plánuje zvýšení kapacity daného přístavu až na 3,5 milionu TEU (pozn.: objem kontejnerové přepravy se udává v jednotkách TEU, zkratka z anglického Twenty-foot Equivalent Unit. Přičemž 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20stopého kontejneru) v první fázi, která se bude postupně zvyšovat na 5,5 milionu TEU a 7,5 milionů TEU v poslední fázi. Stávající přístav Tanjung Priok v Jakartě má v současné době kapacitu více než 7 milionů TEU a nový rozvoj v oblasti by přinesl dodatečnou kapacitu přibližně 4,5 milionu TEU.

Nový přístav jako terminál pro export automobilů

Přístav Patimban bude sloužit i jako terminál pro automobily a pro lodě typu roll-on roll-off a po první fázi budování na počátku příštího roku bude schopen kapacitně umístit až 600 000 vozidel. Přístav Patimban se nachází přibližně 70 kilometrů od průmyslových oblastí Karawang a Bekasi v západní Jávě, kde působí mnoho japonských firem, zejména výrobců automobilů. Přístav bude hrát klíčovou roli při snižování nákladů na vývoz automobilových výrobků z Indonésie.

Vláda očekává, že testovací start užívání nového přístavu bude připraven již v březnu příštího roku, s počáteční kapacitou 1 milion TEU pro kontejnery. Zatím není připraven alternativní plán posunu termínu pro případ zpoždění, které může nastat vzhledem k tomu, že je nakoupeno 60 % pozemků pro projekt výstavby přístavu. Důvodem zpoždění výkupu pozemků jsou časté protesty obyvatel žijících v oblasti.

Vláda odhadovala, že projekt nového přístavu bude vyžadovat 570 hektarů půdy a částka 500 miliard IDR ze státního rozpočtu byla vynaložena pro nákup pozemků. Přes zpoždění a protesty se očekává, že veškeré nákupy pozemků budou uzavřeny ke konci tohoto roku.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že otevřené výběrové řízení pro provozovatele přístavů bude dokončeno v září podle plánu, přičemž přibližně čtyři konsorcia již projevila zájem o podání nabídky.

Na financování stavby přístavu se podílí Japonsko

Japonsko podepsalo dohodu, ve které se zavazuje financovat úvěrem stavbu přístavu skrze svoji vládní agenturu JICA – Japan International Cooperation Agency ve výši 1,1 miliardy USD. Výhodný úvěr je poskytnut skrze Special Terms for Economic Partnership (STEP) zahrnující fixní úrokovou sazbu 0,1 % na 40 let. Přístav bude budován v několika konstrukčních fázích a úvěr bude rozdělen na 2 hlavní finanční fáze.

Japonská vláda si za výhodně poskytnutou půjčku s téměř nulovým úrokem slibuje od nově vybudovaného přístavu jednak větší export výrobků japonských společností produkovaných v Indonésii a také zvýšený objem importu japonského zboží do Indonésie. Zároveň věří, že přístav pomůže Indonésii v její snaze o větší konkukrenceschopnost.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Jakartě.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme