Indonésie sazí na elektromobilitu

Indonésie se chce stát významným centrem výroby spojené s perspektivním odvětvím elektromobility. Hodlá přitom využít zejména nerostné bohatství země, které poskytne vstupy do výroby baterií coby strategické komponenty tohoto odvětví.

Další přidanou hodnotou je dostatek dostupné pracovní síly a rostoucí síla a potenciál ekonomiky země obecně. Rozvoj odvětví bude bezpochyby vyžadovat zásadní vstupy zvenčí, jak v podobě know-how a technologií, tak i přímých investic, což přináší řadu příležitostí a uplatnění.

Indonésie učinila první konkrétní kroky směřující k rozvoji nového, dnes tak globálně populárního odvětví elektromobility. Aktuálně oznámila založení Indonesia Battery Corporation (IBC), na kterém se rovným dílem podílí čtyři státní podniky, které svým záběrem pokrývají oblasti těžby, distribuce pohonných hmot, elektroenergetiku a strojírenství.

Tento krok navazuje na zadání prezidentského výnosu z roku 2019 (55/2019), který stanovil jako strategický cíl rozvoj programu zaměřeného na elektro pohon fungující na základě baterií. Cílem aktuálně stanoveným pro nově vzniklou IBC je produkce bateriové kapacity 140 GWh v roce 2030. Komparativní výhodou země je její nerostné bohatství a zejména niklu, lithia a mědi, které jsou klíčovým vstupem pro dané odvětví.

Paralelně se aktivizují i plány v oblasti výroby elektrických vozidel, a to jak automobilů, tak i motocyklů, které jsou dominantě  rozšířeným dopravním prostředkem nejen v Indonésii, ale celém regionu. Podle Automobilové asociace Indonésie se v současnosti prodeje daných vozidel pohybuje okolo tisíce kusů. Jde plně o dovážené produkty.

Nicméně v roce 2030 již vládní koncept počítá s domácí výrobou 600 tis. čtyřstopých a 2,45 mil. dvoustopých elektrických vozidel. Země má přitom s automitive poměrně dobré zkušenosti, zejména díky lokalizované výrobě japonských značek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie). Autor: Jakub Černý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme