Indonéská vláda buduje vysokorychlostní internet

Indonéská vláda buduje vysokorychlostní internetovou infrastrukturu zaměřenou na všechny provincie po celé Indonésii. Koordinaci nad různými projekty vede Ministerstvo pro komunikaci a informatiku. Ministerstvo realizuje program, dle kterého by měly být všechny provincie a města v Indonésii propojeny vysokorychlostním internetovým připojením. To je velmi ambiciozní cíl, uvážíme-li, že Indonésie je ostrovní říše s více než 17 000 ostrovy, které nelze technicky pohodlně propojit jako klasické země.


  • Země: ID – Indonésie
  • Datum zveřejnění: 31.07.2018

Provincie Puncak Jaya v Papue je jednou z oblastí v Indonésii, které nedávno ministr pro komunikaci a informatiku navštívil, aby získal informace z první ruky o rozvoji infrastruktury sítě vysokorychlostního internetu. Dle ministra mohou díky vybudování sítě vysokorychlostního internetu v nejvyšší oblasti v provincii Papua místní školní děti využívat internet stejně jako jejich vrstevníci v hlavním městě Jakartě.

Přestože si je vláda vědoma možných nepříznivých dopadů používání internetu na děti, ministerstvo uvádí, že to nemůže být důvodem, aby vláda přestala stavět infrastrukturu vysokorychlostního internetu. Bezpečnost svých dětí a obyvatel chrání před nesprávným a škodlivým obsahem neustálým monitorováním a blokováním veškerých nevhodných stránek.

„Používání internetu je správné, protože může usnadnit učební proces dětí ve škole,“ uvádí ministerstvo.

Již 70 % indonéských vesnic má přístup k internetu. Ministerstvu pro venkov pomáhá také mobilní aplikace

Indonéské Ministerstvo pro venkov, rozvoj znevýhodněných regionů a přesídlování uvádí, že přibližně již 70 procent z více než 74 tisíc vesnic v zemi má zajištěn přístup k internetu.

Dle ministerstva již jen 30 % z celkového počtu všech vesnic v Indonésii nemá přístup k internetu. Předpoklad je, že všechny vesnice napříč indonéským územím budou mít přístup k internetu letos či příští rok.

Ministerstvo vytvořilo za pomoci australské vlády mobilní aplikaci, která má sloužit jako diskusní forum o rozvoji venkova. Aplikace slouží ke komunikaci a diskusi mezi úředníky z vesnic a pracovníky z ministerstva a dalších agentur na podporu venkova. Prostřednictvím mobilní aplikace v telefonu mohou úředníci z vesnic sdílet informace o řízení obce. V budoucnu by mohla být mobilní aplikace sdílená i s místními obyvateli, takže by mohli podobně jako občané v evropských městech či českých vesnicích monitorovat chod a řízení obce, hospodaření vesnice či strategie místního rozvoje. 

Ministerstvo doufá, že mobilní aplikace umožní facilitátorům poskytovat podporu a nápady pro rozvoj venkova účinněji a efektivněji. Zároveň bude aplikace poskytovat ministerstvu nejaktuálnější údaje a informace z lokálních zdrojů.

Ministerstvo může také použít aplikaci k monitorování a analýze problémů, kterým čelí každá vesnice. A může také snadněji identifikovat vesnice, které vyžadují další podporu při provádění zákona o obcích.

Vládní strategie pro broadband připojení

Rozvoj vysokorychlostního internetu je součástí vládní strategie Indonesia Broadban Plan (RIP) na roky 2014-2019, která má zajistit dostupné připojení skrze celou zemi a zejména jejích 17 000 ostrovů.

Tento víceletý plán byl vytvořen za přispění USAID, Global Broadband and Innovation Program, který poskytoval technickou asistenci indonéskému Národnímu úřadu pro plánování a rozvoj a Ministerstvu informačních a komunikačních technologií. Rozpočet na celý program je v rozsahu přes 22 miliard dolarů a sestává ze šesti hlavních pilířů a institucionálních a regulatorních reforem potřebných k maximalizaci přínosů při zavádění broadband technologie.

1: Palapa Ring (expansion and financing)
2: E-government Networks and Data Center
3: Passive Infrastructure and Shared Ducts
4: Rural Wireless Terrestrial Broadband
5: Universal Service Obligation Reform, and
6: National Digital Literacy

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jakarta.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme