Industry Day: Opatření na hranicích Spojeného království po brexitu

Dne 17. října 2019 uspořádalo britské velvyslanectví v Praze v prostorách Petschkova paláce propůjčených Ministerstvem průmyslu a obchodu „Industry Day“, kde byla diskutována opatření na hranicích Spojeného království poté, co vystoupí z Evropské unie.Seminář se těšil výraznému zájmu ze strany podnikatelů. Ti měli jedinečnou příležitost diskutovat otázky související s celními procedurami, importem a exportem zboží přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group, která má za úkol zajistit, že na hranicích nenastanou závažné problémy v případě jakéhokoli scénáře odchodu Spojeného království z EU.

Na akci byly prezentovány očekávané změny administrativních procedur, které by se mohly projevit napříč koncovými dodavatelskými řetězci po brexitu. Prezentace z akce naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme