Inflace v eurozóně i celé EU v říjnu vzrostla

Evropský statistický úřad uvedl, že inflace eurozóny činila v říjnu 2021 4,1 %, zatímco v celé EU dosáhla 4,4 %. Oproti předchozímu měsíci inflace vzrostla z 3,4 % v eurozóně a 3,6 % v celé EU.

Nejvyšší míru inflace evidovala v říjnu Litva (8,2 %), Estonsko (6,8 %) a Maďarsko (6,6 %), nejnižší naopak Malta (1,4 %), Portugalsko (1,8 %) a Řecko (2,8 %). V ČR dosáhla v daném období inflace 4,8 %. Co se týče meziročního srovnání, je vidět výrazný nárůst míry inflace, jelikož v říjnu 2020 činila inflace -0,3 % v eurozóně a 0,3 % v celé EU.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme