Informace pro české podnikatele s exportními zájmy v Brazílii v souvislosti s pandemií covid-19

Základní informace pro české podnikatele s exportními a investičními zájmy v Brazílii se zakládá na doporučení důsledně oddělit dvě linie přístupu. V oblasti stability ekonomiky a perspektivnosti exportní destinace je možno již nyní konstatovat, že Brazílie zůstane perspektivním trhem pro export.

Sao Paulo, Brazílie

V rovině zdravotní a bezpečnostní však důrazně doporučujeme všem podnikatelům aby se chovali jako zodpovědní řadoví občané a dodržovali všechna restriktivní opatření a soustavně sledovali konzulární informace. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Jak bylo naznačeno již výše, brazilská ekonomika má z různých důvodů velmi solidní předpoklady, že vyjde z této pandemie s poměrně nevýznamnými škodami. Sama velikost trhu a rozsáhlost a rozmanitost teritoria zaručí obnovení absorpční schopnost pro dovozy po odeznění pandemie.

Vývoz České republiky do Brazílie v letech 2018 a 2019 rostl slibným tempem, když každý rok překonával o více než 12 % ten předchozí. Tento potenciál se kvůli pandemii neztrácí, pouze je nutno zachovat disciplínu a trpělivost.

Brazilské Ministerstvo hospodářství (Ministerio da Economia) přijalo odvážná opatření s cílem ochránit podniky od nežádoucích důsledků restrikcí v zájmu zastavení pandemie. Uvolnilo 169,6 mld. reálů (1 USD = 4,6 brazilského reálu). Tyto prostředky budou věnovány na udržení zdraví a pracovní kapacity zaměstnanců a na podporu podniků. Kromě toho se významně zvyšuje dostupnost úvěrů pro finanční podporu podnikatelů. Cílem je udržet ekonomiku co nejméně poškozenou v důsledku pandemie.

Z výše uvedené částky 169,6 mld. brazilských reálů bude během příštích tří měsíců věnováno 59,4 mld. na udržení pracovních míst. Zbytek bude použit na boj proti pandemii a ochranu nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Brazilská Centrální banka na podporu ekonomické aktivity snížila měnově politickou sazbu z 4,25 % na 3,75 %.

Nicméně situace na rozhraní politických a ekonomických kompetencí se v Brazílii zkomplikovala. Opatření proti pandemii covid-19 mají dalekosáhlé ekonomické dopady. Podle listu Correio Brasiliense ze dne 30. 3. 2020 odhadují brazilští ekonomové, že v součtu způsobí tato pandemie vzrůst státního dluhu BFR ze 75,8 % HDP v roce 2019 na více než 85 % v roce 2020. Nicméně za větší nebezpečí označují ekonomové současné rozpory mezi prezidentem BFR J. Bolsonarem a guvernéry států BFR ohledně rozsahu karantény a omezení v boji proti pandemii.

List Estado de Sao Paulo přinesl informaci o komplikacích letecké dopravy zboží v BFR. Hlavní letecké společnosti, jako jsou LATAM a GOL, zvýšily cenu dopravy zboží, jako je například tisk, na 1300 % původního tarifu. Cekově bylo zrušeno 92 % všech letů v BFR.  

Podle listu O Estado de Sao Paulo mají malé a střední podniky v Brazílii finanční rezervy k přežití pouze maximálně na jeden měsíc. Větší podniky mají podle odhadu téhož zdroje finanční rezervy zhruba na tři měsíce, pokud potrvají současná omezení v rámci boje proti pandemii.

Podle brazilských ekonomických médií (například EconomiaInvest News) zažila brazilská burza IBOVESPA v lednu až březnu 2020 nejhorší čtvrtletí ve své historii s akumulovanou ztrátou 36,86 %. Až dosud bylo „nejčernější čtvrtletí“ registrováno na této burze v třetím kvartálu 1986, kdy se brazilská burza propadla o 36,25 %.

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, mezi hlavními ztrátami byly předvídatelně letecké společnosti AZUL a GOL. Rovněž propad akcií petrochemické společnosti PETROBRAS se očekával kvůli prudkému poklesu ve spotřebě pohonných hmot. Z hlediska národních ekonomických zájmů České republiky je vhodné upozornit na skutečnost, že mezi nejvíce postiženými akciemi byly i ty, které patří brazilské letecké firmě EMBRAER, pro kterou dodává Aero Vodochody díly na letoun KC-390.

Za rok 2019 byly tyto dodávky pro EMBRAER na prvním místě v exportu ČR do BFR. Pod HS6 kódem 880330 bylo vyvezeno zboží označené jako „Části, součásti ostatní letounů, vrtulníků“ v celkové roční hodnotě 49,22 mil. USD.

Akcie a ztráta za březen 2020:

 • IRB Brasil (IRBR3): -65,43 %
 • Via Varejo (VVAR3): -63,26 %
 • Smiles Fidelidade (SMLS3): -62,01 %
 • Cogna (COGN3): -61,87 %
 • Azul (AZUL4): -60,11 %
 • YDUQS (YDUQ3): -56,60 %
 • GOL (GOLL4): -54,74 %
 • CYRELA (CYRE3): -53,78 %
 • CVC (CVCB3): -50,69 %
 • PETROBRAS (PETR4): -48,58 %
 • Banco BTG (BPAC11): -48,22 %
 • LOCALIZA (RENT3): -46,91 %
 • PETROBRAS PN (PETR3): -46,30 %
 • EMBRAER (EMBR3): -43,58 %

Zastupitelský úřad v současné chvíli všem podnikatelům z ČR důrazně doporučuje, aby sledovali konzulární informace na výše uvedeném webu a respektovali je.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Brazílie

Doporučujeme