Informace z 11. zasedání Ekonomického smíšeného výboru mezi Českou republikou a Čínou

Dne 22. října 2019 se uskutečnilo 11. zasedání Ekonomického smíšeného výboru mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Za českou stranu plenárnímu zasedání předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl, čínskou delegaci vedl náměstek ministra obchodu Qian Keming.Náměstek Jan Dejl na úvod jednání konstatoval, že Ekonomický smíšený výbor se schází v době 70. výročí vzniku ČLR a zároveň v čase, kdy si připomínáme 70 let rozvoje vzájemných obchodních a hospodářských vztahů. Dle náměstka Qian Keminga v posledních letech došlo ke značnému nárůstu vzájemné obchodní výměny. Česká republika se pro ČLR stala druhou nejvýznamnější zemí v regionu střední a východní Evropy a devátou nejvýznamnější v rámci EU.

Během zasedání byly projednány další směry a možnosti vzájemného obchodu, otázky diverzifikace obchodní výměny a obchodní bilance. Diskutovány byly aktivity směřující k podpoře českého vývozu do Číny, včetně rozšíření sítě agentury CzechTrade o novou kancelář v Guangzhou, a účast na veletrzích a odborných výstavách.

Náměstek Jan Dejl v této souvislosti ocenil, že Česká republika získala partnerský status (tzv. Guest Country of Honor) na Mezinárodním importním veletrhu CIIE, který se uskuteční ve dnech 5.–10. listopadu 2019 v Šanghaji. V této souvislosti rovněž vyzval čínskou stranu k oficiální účasti na veletržních akcích v ČR, např. v podobě partnerské země Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Po skončení plenárního zasedání Ekonomického smíšeného výboru se uskutečnil pracovní oběd za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme