Informační obchodní portál – snadnější přístup k informacím v Kyrgyzstánu

Čeští podnikatelé mohou nově při svých obchodních aktivitách využívat informací z online informačního obchodního portálu Kyrgyzstánu. Portál je věnován problematice dovozu zboží do Kyrgyzstánu, jeho tranzitu a i jeho vývozu.

Cílem je přehledné poskytnutí informací vztahujících se k jednotlivým úkonům obchodního případu, odstranění překážek obchodu a zrychlení odbavení na hranicích.

Ilustrační fotografie | Fabio Nodari / Shutterstock.com

V listopadu 2021 byl v Kyrgyzstánu, za přítomnosti čelných představitelů kyrgyzské vlády, Evropské unie i dalších mezinárodních organizací, vládních agentur a v neposlední řadě i zástupců podnikatelské sféry, uveden do provozu informační obchodní portál Kyrgyzské republiky.

Jeho hlavním účelem je zjednodušení přeshraničního obchodu prostřednictvím zprostředkování informací a zpřehlednění požadavků při uskutečňování přeshraničního obchodu, jeho modernizace a harmonizace. Jedná se o online platformu, která obsahuje podrobný popis dovozních a vývozních postupů z pohledu osob zabývajících se obchodní činností, tj. především podnikatelů a obchodníků. Informace v ní obsažené by měly být využívány především malými a středními podniky.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Portál je rozdělen na tři tematické části. Lze zde nalézt postupy při dovozu, tranzitu a vývozu různých kategorií zboží. Dosud je zde uvedeno 38 kategorií produktů vybraných s akcentem na ty sektory, které jsou zajímavé především pro malé a střední podniky v dané oblasti. Je možné zde nalézt např. informace o správních řízeních vztahujících se ke zdravotnickým prostředkům či chemickým a minerálním hnojivům.

Za účelem co největšího praktického použití portálu bylo při jeho přípravě využito i zkušeností získaných dalšími subjekty, které se účastní při přeshraničním pohybu zboží. Z tohoto důvodu byla do přípravy např. zapojena i kontrolní stanoviště na hranicích, která se s těmito problémy setkávají každý den. Jejich zkušenosti se odrazily především v části věnované postupům při veterinární, rostlinolékařské nebo daňové kontrole.

Vytvoření obchodního a informačního portálu je v souladu s pravidly WTO a pomáhá podpoře a rozvoji intraregionálního a mezinárodního obchodu v zemích střední Asie

Vývoj portálu byl umožněn za podpory Ministerstva hospodářství a obchodu Kyrgyzské republiky, za technické podpory Mezinárodního obchodního centra a UNCTAD a za finančního přispění Evropské unie. Obdobné portály budou spuštěny i v dalších zemích střední Asie, např. v Kazachstánu. 

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách informačního obchodního portálu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kyrgyzstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme