Informační zpravodaj „tak“ informuje o dění v OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v programu. Aktuálně bylo vydáno 2. číslo.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Informační zpravodaj tak č. 2 (pdf, 3MB)

Starší vydání:

Informační zpravodaj tak č. 1 (pdf, 3,5 MB)

Všechna vydání TAK naleznete na také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Česká republika