Informační zpravodaj „tak“ informuje o dění v OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „tak“, který informuje o dění v programu. Aktuálně bylo vydáno 4. číslo.

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Informační zpravodaj TAK č. 4 (pdf, 3,2 MB)

Aktuální číslo se šířeji věnuje podpoře cirkulární ekonomiky, tématu, které v poslední době rezonuje napříč celou společností. V této souvislosti přináší také aktuální rozhovor na téma cirkularity v Moravskoslezském kraji a jejího přínosu pro tento uhelný region. Detailněji se věnuje výzvě Potenciál a výzvě Marketing. Představuje i nové výzvy z oblasti obnovitelných zdrojů energie a otevírá téma kontrol na místě s ohledem na dobíhající OP PIK.

Starší vydání:

Informační zpravodaj TAK č. 3 (pdf, 2,7 MB)

Informační zpravodaj TAK č. 2 (pdf, 3MB)

Informační zpravodaj TAK č. 1 (pdf, 3,5 MB)

Všechna vydání TAK naleznete na také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme