Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek

Informatici Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) pomáhají Šilheřovicím s tvorbou 3D modelů vybraných památek.

Pro obec navrhli řešení, které v budoucnu nabídne všem zájemcům digitální pohled na tamní pamětihodnosti, a zároveň je pro obec finančně dostupnější.

Informatici Ostravské univerzity mapují v Šilheřovicích památky | Ostravská univerzita

V rámci projektu „Stezka po stopách rodu Rothschildů“ chce obec na Opavsku s polskými partnery z Krzyzanowic zviditelnit kulturní a přírodní zajímavosti veřejnosti a přiblížit všem zájemcům společnou historii povodí Horní Odry. Jedním z chystaných výstupů je i vytvoření digitálních 3D modelů vybraných památek, které by tak mohly být k dispozici online.

Šilheřovice oslovily specializované firmy, které se modelováním zabývají, odhadovaná cena v řádech milionů korun ale byla mimo možnosti projektu. Nakonec se tak rozhodli využít kontaktů na katedru informatiky a počítačů PřF OU a spolu s akademiky i studenty zkusili najít dostupnější řešení.

„Najít ekonomicky dostupnější řešení pro nás byla výzva. Nakonec jsme navrhli takové, které pracuje s hardwarem běžně dostupným takřka každému. Pro mapování památek jsme tak využili dron se 4K kamerou, mobilní telefon s technologií LIDAR. Pro získání podkladů jsme tak kombinovali metodu fotogrammetrie a metodu využívající laserového skeneru společnosti Apple. Následně jsme na výkonnějším herním počítači s vhodnou grafickou kartou byli schopní vytvořit 3D model,“ přibližuje za katedru informatiky a počítačů PřF OU doktor Pavel Smolka.

Zámek Šilheřovice | Ostravská univerzita

„Samozřejmě víme, že obě metody mají své limity a naše modely úplně nemají parametry komerčních řešení, náš záměr ale nebyl se jim vyrovnat nebo je překonat. Chtěli jsme návštěvníkům Šilheřovic poskytnout detailnější představu o památkách,“ doplňuje doktor Pavel Smolka.

Samotné mapování památek a jejich převod do 3D modelů měli na starost studenti. Celý proces jim zabral několik měsíců.

„Mapování je do značné míry závislé na počasí a světelných podmínkách. Museli jsme mít k dispozici opravdu kvalitní video výstup, což se ne vždy povedlo. I proto, pokud to tedy bylo možné, jsme se snažili kombinovat hned dvojici metod, abychom měli co nejrelevantnější data pro výpočet 3D modelu a jeho následnou ruční úpravu. Třeba kašnu v šilheřovickém zámku jsme modelovali zhruba 3 dny, protože bylo dominantní využití technologie LIDAR a dronem jsme řešili jen sousoší uprostřed,“ naznačuje doktorand katedry informatiky a počítačů Marek Malina.

V současnosti informatici PřF OU finišují s dokončováním 3D modelů. Ty by následně měly najít využití v turistickém centru i na webu.

„Těch 3D modelů bude v tuto chvíli zatím pět. Samozřejmostí jsou pro nás zámek a zrenovovaná kašna. Věřím, že to bude ta nejlepší upoutávka pro turisty, která lidem ze vzdálenějších koutů Česka i zahraničí ukáže, jaké památky může u nás v Šilheřovicích vidět na vlastní oči,“ říká šilheřovický starosta Ing. Stanislav Lipinský (ODS).

Přeshraniční projekt končí 30. června a do té doby by mělo být všechno připravené a k dispozici pro všechny zájemce.

Redakčně upravená tisková zpráva Ostravské univerzity

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme