Iniciativa v rámci evropského Bauhausu podpoří firmy v hledání inovativních řešení

Evropská komise dnes spustila novou iniciativu s názvem EIT Community Booster, jejímž cílem je podpořit dvacet inovativních podniků v rychlém nalezení inovativní podnikatelské koncepty a nápady začleňující udržitelnost, estetiku a inkluzi.

Iniciativa je součástí tzv. nového evropského Bauhausu a Komise na ní spolupracuje s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). Firmy budou moci získat až 50 000 euro a výzva k podávání návrhů je otevřená do 17. prosince 2021.

Celkově je na tuto iniciativu vyčleněno na roky 2021 a 2022 5 milionů euro a mezi její hlavní priority patří poskytování služeb podnikatelům, inovátorům a projektům v rámci Nového evropského Bauhausu na podporu a urychlení vývoje, vytváření a mobilizace občanské iniciativy a nabízení vzdělávací činnosti a zdrojů v oblasti prohlubování dovedností a celoživotního učení pro podnikatele.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Design | Kreativní průmysly

Doporučujeme