Inkubační program podpoří mladé inovační firmy z Plzeňského kraje

BIC Plzeň aktuálně přijímá přihlášky do jarního běhu inkubačního programu 2023.

Zapojte se do inkubačního programu, získejte zpětnou vazbu pro váš business plán a dotaci až 400 tis. Kč od Plzeňského kraje nebo města Plzně na odborné služby, které vám pomohou podnikání rozjet.

Ilustrační fotografie

Jste začínající inovační firmou z Plzeňského kraje? Přihlaste se nám a rozjeďte své podnikání! Přihlášky přijímá BIC Plzeň do pondělí 6. 2. 2023. 

Co program poskytuje

 • finanční dotace 200 – 400 tis. Kč od Plzeňského kraje nebo města Plzně na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace se senior konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

V čem vám program pomůže?

 • dostanete zpětnou vazbu od odborníků
 • ověříte si životaschopnost svého záměru
 • využijete odborné služby (např. dokončení vývoje produktu, formulaci smluv, vytvoření webu…)
 • zjistíte, co všechno potřebujete vyřešit, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím
 • ujasníte si své cíle i způsob, jak jich dosáhnout
 • formulujete si podnikatelský plán ve formě odpovídající vašim potřebám
 • navážete užitečné kontakty
 • získáte publicitu

Kdo se může přihlásit

 • jednotlivci nebo týmy, které mají inovativní podnikatelský záměr
 • majitelé inovačních firem, kteří už mají zkušenosti s prvními zakázkami a chtějí si ujasnit, jakým směrem se vydat dál
 • akademici, kteří chtějí komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje

V okamžiku vstupu do inkubačního programu (při podání žádosti o dotaci), musíte splňovat následující podmínky:

 • mít založenou firmu (IČ) bez ohledu na právní formu
 • mít sídlo či provozovnu v Plzni nebo v Plzeňském kraji
 • mít statut malého a středního podniku
 • mít firmu zaregistrovanou k dani z příjmu
 • být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje
 • mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečnou zkušenost s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb

Kdy a jak se přihlásit

Přihlásit se, resp. vyjádřit svůj zájem o vstup do programu, je možné KDYKOLI během roku prostřednictvím webového formuláře nebo zasláním emailu. Ozveme se vám zpět a domluvíme si individuální konzultaci (vhodnost záměru pro inkubaci, podmínky programu aj.)

Vstoupit do inkubačního programu (a následně čerpat benefity programu) je možné dvakrát ročně:

 • Jarní běh – vstup na začátku února (dotační program Plzeňského kraje)
 • Podzimní běh – vstup na začátku srpna (dotační program města Plzně)

Nedílnou podmínkou vstupu do inkubačního programu je podání žádosti o dotaci.

Nejbližší příjem žádostí o dotaci: 1. – 7. 2. 2023

Jak program pomůže vašemu podnikání a co na něm oceňují jeho absolventi zjistíte ve videu níže.

Zdroj: BIC Plzeň

Doporučujeme