Video + podcast

Inkubátor v Bengalúru má na tamním trhu pomoci zkušeným exportérům, říká Ivan Kameník

Proč bylo po dvou letech existence podnikatelského inkubátoru v Bengalúru jeho řízení přesunuto pod hlavičku agentury CzechTrade? Co všechno se tím pro české exportéry mění a co všechno jim inkubátor nabízí?

Všechny důležité informace o tom, proč stojí za to zvážit využití jeho služeb při pokusu o úspěch na indickém trhu přibližuje v rozhovoru ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru Ivan Kameník.

Obsah videa

Odkaz se otevře v novém okně na příslušném místě.

Zpět na začátek

To nejdůležitější, co v rozhovoru zaznělo

Vzdálenější zahraniční trhy, které významně rostou, mají pro české firmy velký potenciál. Agentura CzechTrade založila český exportní a investiční inkubátor v Bengalúru v Indii, který má firmám pomoci v jejich začátcích na indickém trhu.

Myšlenka vytořit inkubátor vznikla částěčně od samotných firem, které na indickém trhu působily. Některé z nich se potýkaly s neúspěchem kvůli výběru neefektivního partnera či je odradila zdlouhavá místní byrokracie.

Otevření exportního inkubátoru v indickém Bengalúru
Otevření exportního inkubátoru v indickém Bengalúru

Inkubátor pro zkušené exportéry

Inkubátor v Begalúru má kapacitu pro pět firem a každá z nich může získat jednu až dvě pracovní pozice. Projekt není určen pro začínající exportéry, ale pro zkušené, kteří chtějí na indickém trhu zůstat. Výběr firem probíhá několik měsíců prostřednictvím diskuzí a vyhodnocováním vhodnosti firmy. CzechTrade dělá také malý test proveditelnosti zahraničního podnikatelského plánu dané firmy.

Agentura CzechTrade do budoucna plánuje další inkubátory v Kazachstánu a Spojených státech amerických. Síť inkubátorů by měla zajistit vzájemnou pomoc českých firem, v budoucnu i napříč kontinenty. Podle Ivana Kameníka je pro firmy kromě přítomnosti státní pomoci důležité mít možnost obrátit se také na jiné firmy, navzájem si pomoci a předat zkušenosti.

Zpět na začátek

Přepis rozhovoru Martina Ziky s Ivanem Kameníkem, ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru

Martin Zika: Hostem Exportního zrcadla je dnes pan Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v indickém Bengalúru. Budeme si povídat o podnikatelském inkubátoru, který má právě v tomhle městě pomoci českým firmám při rozjezdu na tamním trhu. Pane Kameníku, dobrý den.

Ivan Kameník: Dobrý den.


MZ: Můžete nám úvodem představit inkubátor? Proč vlastně vznikl? Jaký je jeho smysl?

IK: Podnikání a export na vzdálenější trhy přináší celou řadu překážek a komplexních byrokratických postupů. Přesto mnohé vzdálenější trhy jsou pro české firmy velkou výzvou a velkým potenciálem, protože tyto trhy významně rostou. My jsme se rozhodli právě takovým firmám, které usilují o vzdálenější trhy různým způsobem pomáhat. Jednou z těchto forem je vybudování českého exportního a investičního inkubátoru v Bengalúru.


MZ: Pokud vím, inkubátor má českým firmám pomoci v kritičtější chvílích při rozjezdu na tamním trhu. Co přesně to znamená? Jak přesně jim pomáhá?

IK: My nejenom, že poskytujeme kancelářské prostory pro firmy, české exportéry a investory, ale především je chceme uvést do podnikatelského prostředí v Indii, což představuje jejich přítomnost a naši následnou pomoc především z pohledu flexibilních potřeb. Využíváme přítomnosti naší zahraniční kanceláře a našeho personálu plus zázemí, které firmám poskytneme. Slibujeme si od toho především to, že firmy budou na místním trhu působit. Nebudou svůj obchod dělat takzvaně na dálku.


MZ: Pojďme si tedy říci blíže, s čím přesně mohou počítat? Jaké služby jim nabídnete?

IK: Firmám, které budou vybrány do inkubátoru, který mimochodem má kapacitu pro pět firem s tím, že každá firma může obsadit jednu až dvě pracovní pozice, poskytujeme také zázemí, včetně techniky a jednacího sálu. Náš inkubátor má tyto prostory umístěny v objektu honorárního konzulátu České republiky ve státě Karnátaka. Od čehož si slibujeme, že máme za sebou i českou ambasádu a naše Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podstata toho inkubátoru je poskytování i poradenských služeb agentury CzechTrade. Dále tlumočení, zajišťování dopravy, pomoc s vyhledáním ubytování, vyhledání obchodních partnerů a připravit tak firmy na jejich rozhodnutí, zda v Indii zůstanou a založí pobočku, nebo trh opustí.


MZ: Vy jste říkal, že se tam mohou dostat firmy, které jsou vybrány. To znamená, že firmy na začátku musí splnit nějaká kritéria? Nebo podle čeho je vybíráte?

IK: Hlavní kritérium je, že musí být firma česká. Může působit v našich prostorech prostřednictvím českého delegáta, anebo také místního lokálního zaměstnance. Ten výběr není nějaký sofistikovaný. V podstatě probíhá nějakou diskuzí v naší agentuře a vyhodnocením vhodnosti firmy ucházet se o to místo. Nechceme plýtvat prostředky a děláme pro firmu malý test proveditelnosti jejich zahraničního podnikatelského plánu.


MZ: Na kolik je to působení v inkubátoru vyjde? Jestli si to budou moci dovolit? Nebo tohle jsou věci, které řešíte už předem?

IK: Řešíme to samozřejmě předem a je to předmětem těch diskuzí. My samozřejmě ten výběr neprovádíme jenom pouze jedním setkáním, ale s firmou provádíme několikaměsíční jakýsi pohovor nebo vyhodnocování jejich připravenosti na zahraniční trh. Ten inkubátor není určitě určen pro začínající exportéry, a to ani vůbec Indie. Indický trh je velmi složitý. Je to připraveno a koncipováno především pro zkušené exportéry, kteří s velkou pravděpodobností na indickém trhu chtějí zůstat.


MZ: Inkubátor vlastně funguje už zhruba dva roky, pokud mám správné informace. Nově teď ho má agentura CzechTrade pod svojí zprávou. Co se tím změnilo, pokud jde o fungování inkubátoru?

IK: Ano, máte pravdu. My jsme začali už společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků s inkubátorem v roce 2017. Tehdy jsme využili zájmu o český trh a znalosti místního trhu místního honorárního konzula. Avšak trošku jsme měli problémy s akvizicí českých firem. Tak jsme se rozhodli, že nakonec ten inkubátor bude řídit a managovat ředitel zahraniční kanceláře v Bengalúru a požádali jsme o prostředky Ministerstvo průmyslu obchodu k uhrazení pronájmu kancelářských prostor.


MZ: Jaká je současná situace? Teď tam působí nějaké firmy, nebo jak to bude do budoucna? Jaký je zájem mezi českými firmami o to využít služeb inkubátoru?

IK: Tou inkubací, pokud to tak můžeme nazvat, prošlo asi pět firem od roku 2017-18, ale ten proces byl zastaven právě epidemií covidu a lockdownem v Indii. Nicméně v současné době na budoucí období nabízíme kancelářské prostory zdarma na dobu šesti měsíců. A těch budoucích 6 měsíců již máme zadány. Kapacita je zaplněná, avšak dnes jednáme s dalšími potenciálními zájemci, kteří by nastoupili po té inkubaci těch stávajících firem.


MZ: Předpokládám, že délka inkubace záleží na tom, jak se firmě na indickém trhu bude dařit. Jestli se jí podaří najít obchodní partnery nebo ne. Čili ta délka asi bude flexibilní. Je to tak?

IK: Ne. My jsme stanovili nejvyšší mezní termín nebo lhůtu šesti měsíců, protože to vychází z našich zkušeností, kdy firma je schopna si založit vlastní pobočku v průběhu tří až čtyř měsíců. Takže jsme se rozhodli, že šest měsíců je optimální období, kdy firma skutečně může získat dostatek informací k tomu, aby si založila firmu a pokračovala. Pak si samozřejmě hledala svoje nové prostory a my mohli dát příležitost i dalším českým podnikatelům.


MZ: Ale je to tak, že v případě, že se firmě podaří uskutečnit tuhle věc dřív, tak může z té inkubace dříve vystoupit. Nemusí dodržet těch 6 měsíců…

IK: Logicky. Samozřejmě. My dneska máme spíše větší poptávku po našich prostorech, takže samozřejmě nikoho nemusíme držet. Není to vázáno na naplnění všech šesti měsíců.


MZ: Pokud jde o ty náklady, o kterých jsme už mluvili, je možné říct nějaké konkrétní číslo nebo plus minus, aby si firmy dokázaly udělat představu.

IK: Je třeba si uvědomit, že indický trh je složitý a orientace v něm taky není jednoduchá. My proto chceme snížit náklady, které v Indii firma musí očekávat. Pronájem kanceláře je určitě jednou z hlavních složek jejich rozpočtů. Nicméně firmy si musí hradit ubytování pro své zaměstnance. Samozřejmě i dopravu a celý svůj pobyt, ale ten náš přínos je poskytnout zdarma kancelář a zároveň také jednací místnosti a zázemí. Určitě odhadujeme nějakých 15 až 20 % z těch počátečních nákladů, které firma bude muset vynaložit v průběhu šesti měsíců.


MZ: Pokud vím, tak tenhle inkubátor by se měl stát součástí sítě inkubátorů. Jak jste daleko s tímhle projektem?

IK: V současné době agentura CzechTrade vyhlásila přípravu inkubátorů ve 3 zemích. První je samozřejmě Indie, o které se bavíme. Bude následovat Kazachstán a Spojené státy americké, ale protože v Indii víceméně jedeme, řekl bych, ve stejném vlaku, ale možná s novou lokomotivou, tak začínáme. Pouze nás zdržuje skutečná situace s možností vstupu do Indie jako takové pro české podnikatele.


MZ: Jaká je hlavní myšlenka vytvoření té sítě inkubátorů? Půjde tam o nějaké sdílené informace, předávání zkušeností nebo v čem je ta hlavní myšlenka?

IK: Nemohu říct, že bychom v budoucnu počítali s tím, že bychom si ty informace nějakým způsobem sofistikovaně sdělovali. Nicméně celý ten koncept vychází právě z indického konceptu, který mimochodem nevznikl jenom ad hoc, ale vznikl na základě požadavků firem, které do Indie jezdily. Firmy se tam potýkaly při svém působení s neúspěchem z toho důvodu, že si nevhodně vybraly neefektivního partnera nebo ztratily zájem o působí na trhu v důsledku dlouhých byrokratických postupů. V tomto my právě můžeme pomoct. Umíme najít partnery, máme velké zkušenosti, máme rozsáhlou databázi, máme kontakty jak na vládní úrovni, tak i mezi podnikateli, čehož si nejvíc vážíme. To je z mého pohledu vůbec ta největší naše deviza.


MZ: Jde tedy o to, že model inkubátoru jako takového se, podle vás, osvědčil. Je to dobrá myšlenka. Čili se budou budovat další v jiných zemích, kde je potřeba podnikatelům pomoci s rozjezdem na tamních trzích. Je to tak?

IK: Ano, přesně tak. Já jsem poskytoval poradenství ostatním kolegům, kteří budou zakládat inkubátory na základě našich zkušeností, ale principem vůbec inkubátorů je si vzájemně pomáhat mezi firmami a není vůbec od věci, aby si firmy napříč třeba kontinenty sdělovaly ty informace.


MZ: Čili v podstatě je to tak, jak to v inkubátorech běžně funguje, že se využívá i toho, že ty firmy spolu mohou konzultovat různé věci, čímž samozřejmě často vznikají nápady, které by normálně nevznikly, postupy atd.

IK: To je druhá stránka, druhá deviza toho celého projektu, že firmy mohou cítit přítomnost těch druhých. Nejenom tu státní pomoc, ale i pomoc těch ostatních a sdělovat si svoje zkušenosti, poradit si a předejít různým, řekl bych, spáleninám v průběhu jejich působení.


MZ: Předpokládám, že pokud by nějaká firma měla zájem o využití služeb inkubátoru, má se obrátit asi na kancelář CzechTrade. Ať v Bengalúru, nebo na pražskou centrálu.

IK: Přesně tak. Firmy mohou kontaktovat mě přímo na naší webové stránce nebo prostřednictvím telefonátu nebo jsme zřídili i referenta, který se zabývá akvizicí českých firem do těchto projektů, který působí v sídle agentury CzechTrade.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme