Innovation Hub podpoří startupy, které se zaměřují na obnovitelné zdroje

BASF Innovation Hub se koná v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy včetně České republiky. Jde již o druhý ročník soutěže, jež finančně podporuje startupy a inovativní řešení z tohoto regionu a přispívá k jejich rozvoji.

Termín podání přihlášek do soutěže byl nedávno prodloužen do 30. září 2022.

Ilustrační fotografie

BASF Innovation Hub se zaměřuje na řešení, které přímo nebo nepřímo přispívají k pilířům evropské Zelené dohody. SDvé projekty do soutěže přihlásilo už více než 12é inovátorů a startupů. Mezi přihlášenými projekty jsou řešení pro různé aplikace biomateriálů, návrhy na opětovné využití plastů či chytré zavlažování.

Díky velkému zájmu byl nejzazší termín, dokdy je možné se do soutěže přihlásit, posunut o dva týdny.

Zástupce Česka a Slovenska ve finále mezinárodní soutěže BASF Innovation Hub

Zelená dohoda je pro mladé inspirativním tématem

„Těší nás velký zájem z celého regionu. Bude to silný ročník. Doposud jsme přijali více něž 120 přihlášek od různých inovátorů a startupů. Všechny projekty se zaměřují na obnovitelné zdroje energie, jimž nechybí invence. Je zřejmé, že Zelená dohoda představuje pro mladé lidi poměrně inspirativní téma a že tato generace aktivně přemýšlí o řešeních pro udržitelnou planetu. Proto jsme se rozhodli uzávěrku přihlášek prodloužit a dát tak příležitost i dalším startupům, které se ještě nepřihlásily, aby předložily své nápady do 30. září,“ říká Boris Gaspar, generální ředitel společnosti BASF v České republice a člen poroty lokálního kola soutěže.

V prvním kole porota vybere nejlepší projekt za Českou a Slovenskou republiku, jenž spolu s vítězi z ostatních zemí postoupí do finále soutěže BASF Innovation Hub. Vítěz lokálního kola získá odměnu ve výši 2 500 eur, zatímco celkový vítěz soutěže si odnese 5 000 eur.

Další informace o soutěži, požadavcích a způsobu podávání přihlášek

„O finanční podporu se mohou ucházet týmy tvořené maximálně pěti členy. Základní podmínkou účasti v soutěži je, aby projekt přímo či nepřímo přispíval k řešení dnešních hlavních environmentálních výzev, přičemž mezi ty nejdůležitější se řadí čistá energie, chytrá doprava a evropská strategie Z farmy na vidličku. Finanční odměna určená nejlepším projektům může být využita jakýmkoli způsobem, který inovátoři a startupy považují za vhodný pro další rozvoj svého nápadu,“ doplňuje Boris Gaspar a připomíná, že nedostatek finančních prostředků je jedním z nejčastějších důvodů, proč se některé nápady nedaří zrealizovat.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme