Inovace a identita českých regionů propojujícím tématem setkání RIS3 týmů z celé České republiky

Ve dnech 1. a 2. června 2023 se ve Zlíně uskutečnilo výroční setkání týmů Regionálních inovačních strategií pro chytrou specializaci (RIS3) se zástupci Národní RIS3 strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Technologické agentury ČR.

Cílem bylo sdílet zkušenosti a představit vize do roku 2026. Ústředním tématem byl vliv inovací na identitu kraje a na schopnost získávat nové vysoce kvalifikované obyvatele právě díky této identitě.

Setkání RIS3 týmů z celé České republiky | PII

„Nový projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III je založen na principu podpory a rozvoje inovativního potenciálu regionu. Každý kraj má svůj vlastní RIS3 tým, který má za úkol naplňovat inovační strategii daného území prostřednictvím různorodých aktivit. Setkávání kolegů z ostatních krajů je velmi přínosné a bylo nám ctí přivítat všechny ve Zlínském kraji“ přiblížila RIS3 manažerka Zlínského kraje Zuzana Matulová z Technologického inovačního centra ve Zlíně.

Týmy spolupracují na definování strategických priorit a cílů pro inovace v daném regionu a koordinují aktivity zaměřené na jejich dosažení. Součástí programu setkání byla také odborná přednáška a praktický workshop.

Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje, k akci uvedl: „Setkání RIS3 týmů představuje jedinečnou příležitost ke hledání nových příležitostí pro spolupráci nejen v oblasti inovací. Jsme rádi, že jsme mohli propojit setkání s filmovým festivalem, čímž jsme vytvořili zajímavou a inspirativní atmosféru pro všechny účastníky.“

Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni

Jednotlivý zástupci inovačních center ČR představili novinky ze svých ekosystémů. Reprezentanti Pražského inovačního institutu, z. ú., prezentovali účastníkům dvě vybrané novinky, a to připravované Pilotní ověření – Akcelerační program pro oblast herního vývoje a vznik platformy Prague.bio.

Akcelerační program pro oblast herního vývoje

 • Vzniká jako reakce na tržní selhání v oblasti herního vývoje v hl. m. Praze, kde chybí kvalifikovaná pracovní síla, dochází k úniku mozků do jiných regionů nebo zahraničí, chybí dostatečná infrastruktura a také nástroje podpory. Proto se Pražský inovační institut rozhodl reagovat a ve spolupráci s dalšími partnery hl. m. Prahou, Kreativní Prahou, relevantními vysokými školami (UK, ČVUT, FAMU) a Asociací herních vývojářů (GDA), bude realizovat pilotní ověření.
 • Cílem pilotního ověření je dostat studentské projekty do fáze komercializace, kdy mají business plán, funkční prototyp a mohou si jít pro investici nebo do jiného programu podpory.
 • Program bude vyhlášen v roce 2024 na 12 – 15 týdnů, půjde o kombinaci přímé finanční podpory a mentoringu, kdy 10 týmů (začínajících podnikatelských subjektů) obdrží 450 tis. Kč v režimu de minimis (z toho 200 tis. Kč přímá podpora, 250 tis. Kč nepřímá podpora – intenzivní a individuální mentoring).

Platforma Prague.bio (biotech jsou technologie s uplatněním v medicíně a farmacii) bude:

 • reprezentovat hl. m. Prahu jako evropský hub pro biotechnologie.
 • propojovat byznysovou, akademickou a veřejnou sféru. 
 • budovat podporu a rozvoj ekosystému v oblasti biotech.
 • sloužit jako místo setkávání, výměny zkušeností, nalezení partnerů. 
 • rozvíjet uplatnění špičkové vědy na mezinárodní úrovni.
 • posilovat význam oblasti v rámci mezinárodní komunity.
 • kontaktním místem pro zahraniční i domácí partnery.
 • Součástí základního uskupení, které v současné době připravuje stanovy budoucí organizace, je hl. m. Praha, ÚOCHB AV ČR, další ústavy AV a firemní partneři. 
 • Vznik platformy se předpokládá na přelomu roku 2023/2024.
 • Dne 26. 9. 2023 se uskuteční konference Prague.bio v Lichtenštejnském paláci v Praze, více informací na webu Prague.bio.

První den setkání byl završen slavnostním galavečerem při příležitosti zahájení 63. ročníku Zlín Film Festivalu. Druhý den vystoupili přítomní zástupci ministerstev s informacemi k aktuálním projektům na národní úrovni.Celá akce byla zakončena zážitkovou hrou, která provedla hosty zajímavými místy Zlína, mezi kterými nemohl chybět Baťův mrakodrap, Infopoint baťovského bydlení nebo Památník Tomáše Bati. 

Druhý den byly prezentovány novinky z národní úrovně MPO a MŠMT a následovala zážitková interaktivní hra – Gejm jak Zlín.

Pro více informací o setkání RIS3 týmů ve Zlínském kraji navštivte oficiální webovou stránku RIS3MEET.

RIS3meet byl realizován z projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje III.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme