Inovační aktivity v Karlovarském kraji přehledně a interaktivně na jednom místě

Cílem Regionální inovační mapy je poskytnout přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje.

„Regionální inovační mapa zachycuje vývoj dat o inovačním prostředí od roku 2012, kdy byl vytvořen Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a s ním i dotační titul Inovační vouchery. S daty sami pracujeme během svých činností a přizpůsobujeme jim rozvoj regionu. Data budeme postupně doplňovat a aktualizovat,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Regionální inovační mapa | Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Díky interaktivnímu zobrazení lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný a soukromý sektor. Na mapě je možné filtrovat mezi coworkingovými centry, pobočkami vysokých škol, podnikatelskými inkubátory, vědeckotechnickými parky, výzkumnými organizacemi a dalšími významnými organizacemi inovačního prostředí. Navíc inovační mapa poskytuje srovnání našeho kraje s ostatními regiony České republiky.

„Chceme pomoci nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru k tomu, aby uskutečňovaly inovační a výzkumně-vývojové aktivity v regionu. Proto stále intenzivněji pracujeme na rozvoji Karlovarského kraje také z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Kromě podpory formou Inovačních voucherů by právě Regionální inovační mapa mohla být moderním nástrojem, který podá zajímavé a užitečné informace jak o inovačních firmách, tak o obcích, školství a o podpoře inovačního prostředí kraje,“ přibližuje Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.

Ilustrační fotografie | Lugiaz / Shutterstock.com

V části mapy věnované veřejnému sektoru lze nalézt data o inovačních aktivitách obcí, obvykle spojených s implementací chytrých (smart) řešení, a dále o počtu studentů vysokých a středních škol v Karlovarském kraji. Soukromý sektor poskytuje přehled o stavu a plánech inovačních firem našeho regionu.

V sekci věnované podpoře inovací jsou k dispozici data z již 11 ročníků Inovačních voucherů, 2 ročníků Kreativních voucherů a o kreativcích Karlovarského kraje. K dispozici jsou i data z  Asistenčních voucherů, které napomáhají rozvoji strategicky významných projektů. Do budoucna přibyde mapa škol a přehled realizovaných nástrojů na podporu inovačního prostředí podle Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme