Inovační firma Zlínského kraje 2021 zná svého vítěze

Ve středu 24. 11. 2021 se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Té se letos zúčastnilo rekordních 26 účastníků a absolutním vítězem se stala firma ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Smyslem soutěže je podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním nejlepších podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji.

Ocenění vítězové | Inovační firma Zlínského kraje

Letos se konal již sedmý ročník této soutěže, přičemž se ocenění uděluje jednou za dva roky. Přihlášené projekty hodnotí na základě předem zvolených kritérií nezávislá porota odborníků, v nichž nechybí podnikatelé, či zástupci výzkumné a veřejné sféry.

„Ocenění Inovační firma Zlínského kraje pomáhá zvyšovat prestiž a kredit firmy, a také napomáhá k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže při propagaci a budou prezentovány v krajských médiích,“ vyzdvihl jednatel Technologického inovačního centra Zlín Lukáš Trčka benefity pro zúčastněné firmy.

Soutěž probíhá pod záštitou Zlínského kraje a její organizací je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum se sídlem ve Zlíně. Mezi hlavní partnery soutěže patří Univerzita Tomáše Bati, Česká spořitelna, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje nebo CzechInvest.

„Vám všem, kdo se na inovacích podílíte, děkuji za to, co Zlínskému kraji svojí kreativitou přinášíte, a přeji vám hodně energie a nadšení do další práce. Společně se svými kolegy z Rady Zlínského kraje vám moc fandíme a chceme vás ujistit, že jsme otevření myšlence inovací a vzájemné spolupráci v této oblasti,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který vítězným společnostem pogratuloval.

Ceny pro vítěze | Inovační firma Zlínského kraje

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. sídlící v Rožnově pod Radhoštěm v soutěži zvítězila se svým projektem leštěných desek karbidu křemíku. Ty díky svým unikátním vlastnostem umožňují výrobu součástek pro velice efektivní spínání a přenos vysokých výkonů. Těchto součástek se využívá například pro delší dojezdy elektromobilů.

Kromě celkového vítěze byly oceněny další tři firmy. Čestné uznání od poroty obdržela sazovická společnost Dudr Tools s.r.o., jenž soutěžila s inovativním optickým způsobem měření pro výrobu pilových kotoučů a pásů. Tím podstatně zefektivnila svou výrobu.

Pomyslné třetí místo poté obsadila zlínská firma SPUR a.s., která se soutěže účastnila se svou inovací nejběžnějšího druhu plastu – polypropylénu. Díky inovacím a výzkumu, objevili jeho unikátní tepelné vlastnosti, které jsou nyní využívány při stavbě nouzových přístřešků organizací Better Shelter. SPUR se v kooperaci s UTB věnuje mj. také vývoji nanotechnologií, díky čemuž začala firma loni produkovat velké množství potřebných nanorespirátorů, s nimiž se soutěže také účastnila. Celkově se společnost o titul Inovační firma ucházela hned se třemi projekty.

Podruhé se letos udělovala také Speciální cena Česká spořitelny. Tuto cenu získala bílovická společnost mmcité a.s., kteráse zabývá inovativními návrhy, vývojem a odvážnými realizacemi městského mobiliáře po celém světě. „I proto jsme se rozhodli udělit speciální cenu společnosti mmcité a.s., která využívá prvky udržitelnosti a uvádí do praxe rčení, že dobrý design nepatří do galerie, ale do života. Právě udržitelnost je jedním z klíčových parametrů, které sledujeme a chceme touto cenou inspirovat a podpořit i ostatní podnikatele v jejich inovační činnosti.“, říká Tomáš Jandora, ředitel Regionálního korporátního centra České spořitelny ve Zlíně.

„Podnikatelé jsou naši důležití partneři. Musíme společně kráčet stejnou cestou, která povede k prosperitě kraje. Pokud si budeme vzájemně pomáhat, dojdeme dál. Řadu firem jsem proto navštívil osobně, abych se dozvěděl, co je trápí a kde můžeme jako kraj pomoci,“ dodává jeden z porotců Tomáš Janča, předseda Výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Více informací naleznete na webu Inovační firma Zlínského kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva soutěže Inovační firma Zlínského kraje

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj

Doporučujeme