Inovační i kreativní vouchery budou v Karlovarském kraji i v roce 2023, čekají je ale změny

Podnikatelé z Karlovarského kraje budou moci i v roce 2023 zažádat o financování svých inovačních a kreativních projektů.

Díky změnám budou moci získat vyšší podporu a také má šanci uspět více žadatelů.

Inovační vouchery

V roce 2023 přechází projekty spadající do oblasti Inovačních voucherů na financování z Operačního programu spravedlivá transformace (dále “OPST”). To s sebou nese řadu výhod. Z OPST bude možné obdržet dotaci ve výši od 50 000 Kč až do 1 mil Kč v poměru 80 % dotace a 20 % vlastní podíl žadatele.

Ilustrační fotografie

Voucherová podpora bude vyhlášena v rámci tzv. zastřešujícího projektu „Vouchery pro podnikatele“. To v praxi znamená, že podnikatelé mohou zažádat o více typů voucherových podpor (inovační, digitální, voucher pro rozvoj podnikání). V případě Inovačních voucherů jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby podnikající a malé a střední podniky.

Výzva pro příjem žádostí bude vyhlášena pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí 2023. Své projektové záměry mohou potenciální žadatelé již nyní konzultovat s projektovou manažerkou Vendulou Šnajdrovou –⁠ vendula.snadjrova@karp-kv.cz z Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Kreativní vouchery

Od letošního roku budou Kreativní vouchery vyhlašovány na tzv. národní úrovni. Počátkem května 2023 plánuje Ministerstvo kultury vyhlásit celorepublikovou výzvu na příjem žádostí o kreativní vouchery. Pro žadatele z Karlovarského kraje je na každý rok připraveno přibližně pět milionů korun. To výrazně převyšuje rozpočet, který měl na tuto podporu vyčleněný Karlovarský kraj.

Kreativní vouchery pro malé a střední podniky jsou tady!

Oprávněný žadatel (fyzická osoba podnikající a malý a střední podnik) může na realizaci projektu získat 50 000 až 200 000 Kč s podmínkou vlastního podílu financování ve výši 15 %. Financovat bude možné totožné aktivity jako doposud. Navíc nově může být poskytovatelem kreativních služeb jakýkoliv kreativec z České republiky uvedený v národní galerii kreativců, která v současné době vzniká. Více informací můžete získat na webových stránkách ministerstva kultury.

Drobnou nevýhodou u obou typů voucherových podpor je způsob financování ex-post, tedy že příjemce dotace musí projekt předfinancovat a finanční prostředky získá až po ukončení jeho realizace.

Ilustrační obrázek

Volné finanční prostředky z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, ze kterého byly financovány Inovační a Kreativní vouchery v minulých letech, budou využity na přípravu nového dotačního titulu. Jedná se o částku 2 mil. Kč.

„Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že v Karlovarském kraji chybí finanční nástroj na podporu vzniku nových podnikatelských záměrů, podnikatelských aktivit a poskytování příležitostí pro jejich realizaci. Proto nyní připravujeme podmínky nové voucherové podpory, která by mohla být vhodnou a efektivní podporou pro rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje,” říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

Doporučujeme