Inovační maraton Nakopni Prahu vyhrál AI senzor pro úklid ulic

AI senzor pro úklid pražských ulic, web s databází jídel pro pražské školní jídelny i aplikace, která usnadní pohyb po městě lidem s různým handicapem. Tyto tři projekty vyhrály čtvrtý ročník veřejné soutěže pro inovátory – Nakopni Prahu 2023.

Z deseti finalistů je vybrala odborná porota, podle níž mají tyto projekty největší přínos pro obyvatele metropole. Absolutním vítězem se stal projekt Occo od týmu Waste Digital, který má díky umělé inteligenci pomoci s náročným úklidem městských ulic.

Vítězové čtvetého ročníku soutěže | Nakopni Prahu

Oceněné týmy si zároveň odnesly finanční odměnu v celkové výši 100 tisíc korun a možnost získat další podporu na financování prototypu. Finále soutěže Nakopni Prahu se uskutečnilo v pátek 26. května v Radlické kulturní sportovně na Smíchově.

„Praha podporuje inovace a chce do svého fungování inovace zavádět. Inovace, které šetří čas a zdroje, zapojují nové technologie a někdy pomáhají řešit problémy dosud neřešené. Nakopni Prahu 2023 je už čtvrtý ročník Pražského inovačního maratonu a kvalita nápadů zařazených do soutěže rok od roku roste. Věřím, že i z letošního ročníku zamíří apky a vynálezy až k úplné realizaci, ať se umístí jakkoli. Zlepšit náš život v Praze můžou všechny – posuďte sami na webu soutěže Nakopni Prahu,“ uvedl Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy odpovědný za oblast ICT, inovací, vědy a výzkumu.

Před odbornou porotou představilo svá řešení deset týmů, které postoupily do finále. Porotci posuzovali jak řešení konkrétní výzvy, inovativnost a schopnost se uplatnit v praxi a na trhu, tak i celkový přínos pro město a jeho budoucnost.

  • 1. místo – Occo od startupu Waste Digital – Projekt, který má díky umělé inteligenci pomoci s náročným úklidem ulic v metropoli.
  • 2. místo – Databáze jídel – Mladý studentský autorský tým vyvinul web, kam kuchařky nahrají fotografie svých jídel a žáci je mohou hodnotit a lépe si oběd vybrat, což pomůže zmenšit plýtvání jídlem.
  • 3. místo –Tým muuv se snaží pomáhat lidem s různým omezením pohybu a vyvíjí mapovou aplikaci, která usnadní orientaci v metropoli.
Vyhlášení vítězů | Nakopni Prahu

Zvláštní cenu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) získal projekt Čistá voda, což je desková hra znázorňující výrobu, distribuci a úpravu pitné vody v Praze včetně následného čištění odpadní vody.

„Je skvělé, že jsme vyhráli. Největší přínos v naší účasti vidíme v tom, že jsme odstartovali spolupráci s Prahou. Věříme, že náš AIOT senzor pomůže udělat naše hlavní město čistší, ekologičtější a ekonomičtější. V tuto chvíli máme pokročilé technologie, které budeme dále rozvíjet,“ řekli po vyhlášení vítězové Kryštof Novák a Jan Grossmann, zakladatelé Waste Digital.

„Vyhlášením vítězů Pražského inovačního maratonu to zdaleka nekončí. Tři nejúspěšnější týmy budou pokračovat v práci na svých nápadech, my jim k tomu poskytneme jednak půlroční projektovou podporu našich odborníků a každému navíc finance ve výši 200 000 korun na další rozvoj prototypu. V soutěži Nakopni Prahu, která přináší velkou řadu inovativních a kreativních nápadů, budeme chtít určitě pokračovat i v dalších letech. Téma inovací, které zlepšují život obyvatel a návštěvníků metropole pomocí technologií, je nám velmi blízké. Jde o společný jmenovatel všech našich projektů kanceláře Smart Prague,“ okomentoval Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT.

Kromě účasti v soutěži získali tři nejlepší finalisté i finanční odměnu 100 tisíc korun, z toho polovina této částky (50 tisíc korun) putuje za absolutním vítězem. Tým na druhém místě si odnesl 30 tisíc korun a třetí místo bylo odměněno 20 tisíci korunami.

Všechny tři vítězné týmy mají zároveň možnost dostat až 600 tisíc korun, tedy každý tým po 200 tisících korunách, a to na další podporu spojenou s vlastní realizací nápadů do funkčních prototypů. Využít mohou zároveň i šestiměsíční projektovou podporu od Operátora ICT.

Speciální ceny pro vítěze s inspirací mapy Prahy vytvořil PrusaLab. Při tvorbě 3D modelu byla použita skutečná mapa s charakteristickým výřezem Vltavy uprostřed, který byl následně stylizován do abstraktnější podoby. Tento design představuje jedinečnost a originalitu, které jsou tak důležité pro vítěze inovačního maratonu. Ceny jsou vytvořeny kombinací 3D tisku a laserování do hliníku, čímž je dosažena preciznost a detailnost.

Finále završilo téměř čtyřměsíční inovační maraton, v rámci něhož mohly týmy využít odborné workshopy, školení a mentoring s experty z řad zástupců městských a soukromých firem a hlavního města Prahy. Letos se do soutěže přihlásilo 47 týmů, do užšího kola postoupilo 26 z nich a deset bylo vybráno do finále.

Pražský inovační maraton Nakopni Prahu 2023 se inspiruje konceptem tzv. hackathonů a moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole i soukromé společnosti. Cílem tohoto projektu je najít, do detailu rozvinout a zrealizovat projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů. Pořádá se formou veřejné soutěže pro inovátorské týmy. Maraton organizují společně Magistrát hlavního města Prahy a městská společnost Operátor ICT, a. s. Více informací najdete na webu Nakopni Prahu.

Redakčně upravená tisková zpráva hlavního města Prahy

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme