Inovační maraton Nakopni Prahu zná finalisty. O vítězi se rozhodne v květnu

V hlavním městě proběhlo semifinálové kolo 4. ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu, ve kterém odborná porota složená z řad odborníků, pracovníků magistrátu i zástupců firem vybrala 10 nejlepších týmů.

Postupující týmy nyní pracují na zdokonalení prototypů, které představí v rámci finálového kola 26. května v Radlické kulturní sportovně. Maraton organizují společně Magistrát hlavního města Prahy a městská společnost Operátor ICT, a. s.

V hlavním městě proběhlo semifinálové kolo 4. ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu

„Ve městě toužíme zavádět inovace a zároveň chceme mít přehled o tom, jaké novinky se v metropoli vymýšlí. Proto Praha iniciovala již čtvrtým rokem soutěž Nakopni Prahu. Díky soutěži získáme nové talenty, ti jsou pak schopni nacházet inovativní řešení pro potřeby našeho města. Soutěž hodnotíme jako velmi úspěšnou, kvalita a relevantnost přihlášených projektů rok od roku roste. Přes 80 % projektů bych klidně za určitých podmínek dal zelenou okamžitě, bohužel máme jenom omezený počet postupových míst,“ uvedl na začátek semifinále Daniel Mazur, radní hlavního města Prahy odpovědný za oblast ICT, inovací, vědy a výzkumu.

Letos se do inovačního maratonu přihlásilo celkem 47 týmů, do užšího kola pak postoupilo 26 z nich.

„Nejdříve jsem byl k soutěži trochu skeptický, nakonec jsem byl ale velmi mile překvapen, jak vysoká je kvalita projektů a nápadů. Z 26 projektů dnes postoupí jenom 10, to ale neznamená, že ty zbývající jsou špatné a že byste si za nimi neměli stát. Pokud cítíte, že váš nápad je to, co máte rádi a našli jste pro to vášeň, tak si za svým určitě běžte dál,“ okomentoval letošní ročník David Procházka, předseda výboru pro IT a Smart City zastupitelstva hlavního města Prahy.

„Prahu nakopáváme již po čtvrté a budeme to dělat i dále. Jako Operátor ICT rozvíjíme agendu Smart Cities, městských inovací a technologií, maraton Nakopni Prahu je pro nás jedním z hlavních zdrojů nápadů a podnětů co dělat jinak a lépe. Zároveň je to místo, kde můžeme potkat komunity, se kterými běžně nespolupracujeme,“ pochvaloval si Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT, který se jako mentor a porotce Nakopni Prahu pravidelně účastní.

10 finalistů Nakopni Prahu 2023 a jejich projekty:

Beat Savior

Tým chce vytvořit mobilní aplikaci, která notifikuje dobrovolníky v blízkosti pacienta o naléhavé první pomoci. Může tak pomoci záchranné službě zvýšit pravděpodobnost záchrany pacienta s náhlou srdeční zástavou mimo nemocnici.

Cogniprop EDU

CogniProp Edu je webová platforma pro studenty od 11 do 19 let, která je provede poznáním základů AI, strojového učení, zpracování dat a digitálních dvojčat. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a přípravy budoucích generací na digitální věk.

Databáze jídel

Tým vyvinul web – databázi jídelníčků ve školních jídelnách. Strávníci jídla hodnotí a komentují. Tím dávají zpětnou vazbu kuchařkám a zároveň poskytují informace dalším strávníkům. Cílem je ušetřit kuchařkám práci při sestavování jídelníčků, zvýšit pestrost jídel a snížit plýtvání potravinami ve školních jídelnách.  

Diplomkyproprahu.cz

DiplomkyproPrahu.cz má za cíl vytvořit online portál, kde by se strukturovaně mohli setkávat studenti, kteří chtějí řešit reálné problémy Prahy, univerzity, jež jim k tomu mohou poskytnou odborné zázemí a podmínky, město a městské firmy, jež tyto problémy řeší.

Dropp

Tým Dropp sbírá z pražských tenisových klubů ohrané tenisáky, skladuje je, následně je drtí a nachází pro ně další využití. Loni nashromáždili 150 000 ks tenisáků, což odpovídá přibližně 9 tunám recyklovaného materiálu. Recyklací tenisáků se sníží objem komunálního odpadu, tím i zatížení životního prostředí města.

Leafy

Cílem projektu je zvýšit povědomí o superpotravině microgreens. Pěstování vlastních microgreens řeší řadu environmentálních problémů, přispívá k čistšímu prostředí a lepšímu zdraví. Tým proto připravil informační portál a systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s názvem Leafy EDU.

Muuv

Velká řada obyvatel Prahy a jejích návštěvníků se potýká s různými omezeními pohybu. Cílem projektu je vytvořit mapu města se zaměřením na bezbariérová místa (komunikace, obchody, toalety) a nízkopodlažní vozy MHD, která bude podkladem jak pro mobilní aplikaci, tak i pro řešení třetích stran včetně města. Uživatelé budou mít k dispozici ucelenou nabídku služeb, jako je doprava, SOS apod.

PrahaBot

Prahabot je konverzační AI do městotvorných procesů. Hlavní přínos je ve zpřístupnění, zjednodušení a zefektivnění komunikace cílů městského plánování. Namísto nutnosti studia městských strategických dokumentů bude probíhat dialog.

Přidej se, strhni to!

Podle přehledného webu s návodem bude možné ověřit legálnost vyvěšených reklamních plakátů a billboardů a docílit odstranění těch nelegálně umístěných. Web bude obsahovat videonávody, vzorové dokumenty ke stažení a adresář relevantních úřadů.

Waste digital

Waste Digital vyvíjí kompaktní, bateriově napájený IoT senzor s optickým snímačem využívající umělou inteligenci, která je schopna vyhodnotit a skrze aplikaci reportovat, co se ve sledované oblasti děje. Instalací senzorů na lampy nebo dopravní značky získá město přehled o znečištění stanovišť s kontejnerovým stáním, díky čemuž může efektivně plánovat úklid, ušetřit peníze a zlepšit život Pražanům.

V rámci extra podvýzev od partnerských organizací dostaly šanci postoupit do finále ještě další dva týmy, řešící výzvu „Zdravá a čistá voda pro Prahu“ od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK):

Čistá voda – desková hra

Desková hra znázorňující výrobu, distribuci a úpravu pitné vody v Praze včetně následného čištění odpadní vody. Hráči se budou interaktivní formou dozvídat informace o úpravě a čištění vody v Praze.

Dispečink vodink – počítačová hra

V počítačové hře bude hráč ovládat dispečink PVK a v průběhu hry se seznamovat s problematikou, jakou denně řeší odbornici PVK.  Přínosem je zvýšení informovanosti obyvatel Prahy o problematice čisté pitné vody.

Finále Pražského inovačního maratonu se uskuteční 26. května 2023 v Radlické kulturní sportovně. V mezičase se mohou finalisté účastnit workshopů a konzultovat projekty s organizátory a mentory z oblasti městské správy, univerzit, městského plánování, ale i komerční sféry.

Vše o projektu najdete na webu www.nakopniprahu.cz

O Nakopni Prahu:

  • Finanční odměna pro vítězný tým činí 50 000 Kč, pro tým, který se umístí na druhém místě 30 000 Kč, a pro třetí umístěný tým pak 20 000 Kč.
  • Všechny tři vítězné týmy získávají též možnost využít 6 měsíců trvající projektovou podporu od OICT a finance na rozvoj projektu ve výši 200 000 Kč na projekt.
  • Soutěž probíhá od prosince 2022 do května 2023 (prosinec = vyhlášení výzev, únor – květen = vlastní práce na projektech), v tomto období budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy.
  • Hlásit se mohly 2 – 4členné týmy, které si zvolily jednu z projektových výzev a dále ji rozvedly.
  • Cílem je představit funkční prototyp nové služby či produktu odborné porotě složené ze zástupců města i nezávislých expertů a následně i široké veřejnosti.
  • Hodnotitelé „konceptu“ nové služby nebo produktu jsou odborníci na technologie, inovace, realizaci projektů.
  • Semifinále proběhlo formou představení celého prototypu včetně business plánu odborné porotě.
  • Finálové projekty budou detailně vyhodnoceny a odborná porota vybere 3 nejlepší, které získají i finanční odměnu.
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Operátor ICT, a. s.

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme