Inovační spolupráce ČR – Kanada: výzva Eureka

Výzva Eureka v oboru telekomunikací, pro společnosti se zaměřením na ICT, kybernetickou bezpečnost, smart agri a další: v rámci klastru CELTIC-NEXT je otevřená nová výzva Eureka, do které se mohou zapojit také české společnosti s kanadskými partnery. Klastr CELTIC-NEXT je zaměřený na podporu mezinárodních projektů spolupráce v oblasti ICT a komunikace, a to jak přímo v ICT, tak co se týče aplikace v dalších sektorech.

Jde o jeden mála evropských projektů mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, který je otevřený také kanadským subjektům, a to napříč celou Kanadou (kanadským administrátorem je National Research Council). Cílem klastru je posílit mezinárodní spolupráci, především mezi SMEs, ve spolupráci s výzkumnými institucemi a poskytovateli služeb, zaměřenou na komunikační nástroje další generace pro digitální společnost.

Aktuální výzva je otevřená do 30. března 2020, přičemž bližší informace, včetně doporučeného postupu jsou k dispozici na stránkách klastru. Zájemcům o zapojení se do výzvy doporučujeme obrátit se s konzultací také na klastr, který sám tuto možnost nabízí, včetně konzultace během přípravné fáze před podáním přihlášky.

V případě úspěšného podání do výzvy CELTIC-Next je potřebné podat přihlášku českého uchazeče do nejbližší výzvy INTERX-EXCELLENCE, přičemž bližší informace k podávání na národní úrovni je možné najít na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (další výzva bude otevřená v průběhu roku). Případný kanadský partner se musí spojit se svou financující institucí, National Research Council.

Pokud máte zájem o podporu či asistenci při hledání vhodného partnera v Kanadě, je možné se obrátit na Generální konzulát ČR v Torontu, Velvyslanectví ČR v Ottawě či zahraniční kanceláře agentur CzechTrade (Calgary) a CzechInvest (Toronto).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autor: David Müller, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Kanada
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme