Inovační výkonnost EU stoupla od roku 2014 o 12,5 %

Evropská komise dnes vydala evropský srovnávací přehled inovací 2021, který ukazuje, že inovační výkonnost Evropy se daří zlepšovat napříč celou EU.

V průměru stoupla od roku 2014 inovační výkonnost o 12,5 %, přičemž u méně výkonných zemí stoupala výkonnost rychleji, než u těch výkonnějších, čímž dochází k postupné konvergenci. Lídrem v oblasti inovací je i nadále Švédsko, po kterém následuje Finsko, Dánsko a Belgie, přičemž všechny tyto země výrazně překračují unijní průměr.

Většina nejvýkonnějších inovátorů se nachází v severní a západní Evropě, naopak méně výkonní inovátoři jsou země z jižní a východní Evropy. ČR spadá do kategorie zemí, ve kterých inovační výkonnost meziročně vzrostla o 10 až 15 procentních bodů, společně s Lotyšskem, Maltou, Německem, Nizozemskem, Polskem, Rakouskem a Španělskem.

Co se týče celosvětového porovnání, inovační výkonností EU výrazně překonává Jižní Korea, dále Kanada, Austrálie, USA a Japonsko, naopak EU je výkonnější než Čína, Brazílie, Jihoafrická republika, Rusko a Indie.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme