Inovačními firmami Ústeckého kraje se staly Chart Ferox a Infinity Energy

Ústecký kraj vyhlásil ve středu 5. prosince 2018 ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje výsledky soutěže Inovační firma roku Ústeckého kraje 2018.

V kategorii velkých podniků převzala nejvyšší ocenění společnost Chart Ferox, v kategorii malé střední podniky pak firma Infinity Energy. Chart Ferox vyrábí speciální zásobníky pro technické plyny a ocenění firma získala za nastavení a rozvoj systému inovačních procesů v rámci firmy. Společnost Infinity Energy zaujala stomatologickým softwarem XDENT, který představuje komplexní online řešení pro zubní ordinace.

Inovace výrobků, služeb a technologií ve firmách z Ústeckého kraje hodnotila odborná komise, ve které zasedli také zástupci agentury CzechInvest, letos poprvé. Vybírala z celkem 18 přihlášených projektů a ve dvou kategoriích – malé a střední podniky a velké podniky. V každé kategorii pak vyhodnotila vždy tři nejlepší, které získaly věcné i finanční odměny. Nad rámec uvedených kategorií společnost Microsoft ocenila začínající ústeckou firmu Edhance, která vytváří výukové aplikace pro interaktivní tabule do škol a jejímž cílem je modernizovat výukové materiály i samotné vzdělávání mladé generace pomocí moderních technologií.

První ročník soutěže regionálních inovačních firem pořádal Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje, které zároveň během večera oslavilo tři roky od svého založení. Odborným partnerem soutěže byly agentura CzechInvest a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Hlavními partnery soutěže se staly Komerční banka a společnost Microsoft.

Více informací naleznete na stránkách Inovačního centra Ústeckého kraje.

Doporučujeme