Inovativní řešení v bosenskohercegovinských oborech v rámci programu UNDP

Český svěřenecký fond při UNDP zveřejnil v programu Challenge Fund výzvu k předkládání návrhů na inovativní řešení v různých oblastech.

Mezi tyto oblasti patří udržitelný růst se zaměřením na oběhové hospodářství, ekologické hospodářství, technologie a udržitelný cestovní ruch, udržitelné zemědělství; a oblasti veřejné správy se zaměřením na nakládání s odpady, jednorázové plasty, znečištění ovzduší, obnovitelné zdroje energie, zelené zadávání veřejných zakázek. Bližší informace níže, termín k předkládání návrhů je 12. července 2021.

Návrh projektu, který musí obsahovat inovativní prvek pro rozvoj Bosny a Hercegoviny, mohou předkládat české subjekty ze soukromého, nevládního, akademického a státní sektoru či výzkumná střediska. Podmínkou je zapojení partnerů z Bosny a Hercegoviny s cílem zajistit udržitelnost v místních podmínkách a podpořit udržitelnost a škálovatelnost řešení. Délka projektu je maximálně 12 měsíců, předpokládané zahájení implementace v září 2021. Výše finanční podpory z Českého svěřeneckého fondu při UNDP činí 20 000–40 000 USD (20% spolufinancování realizátora a 20% UNDP).

Bližší informace k výzvě k předkládání návrhů naleznete na webu UNGM.

Program Challenge Fund je úspěšně realizován v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Gruzii již od r. 2018 a daří se jeho prostřednictvím navazovat zajímavé obchodní kontakty a partnerství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme