Inspektoři letos zkontrolovali 135 malých vodních elektráren, 14 jich porušilo zákon

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod zkontrolovali v letošním roce (stav do 20. 11. 2018) 135 malých vodních elektráren (MVE). Zaměřili se především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 14 MVE (cca 10 % ze všech kontrolovaných) zjistili porušení vodního zákona.„Oproti roku 2017, kdy zákon porušilo 13 procent kontrolovaných elektráren, se tedy situace o něco zlepšila. Podíl na tom mají jak pravidelné kontroly ČIŽP, tak i lepší kázeň provozovatelů elektráren. Nejčastějším zjištěným prohřeškem bylo letos opět nedodržení stanoveného minimálního zůstatkového průtoku. Nerespektování podmínek pro odběr vod může způsobit dočasné nebo i trvalé poškození fauny a flóry vázané na vodní prostředí. V krajním případě může dojít až ke snížení samočisticích schopností řek,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Za pochybení zjištěná v roce 2018 inspektoři ČIŽP zatím zahájili 9 přestupkových řízení. Z důvodu probíhajících lhůt nabyla k 20. 11. 2018 právní moci jen dvě řízení o pokutě ve výši 70 tisíc korun. V ostatních případech řízení o pokutě probíhá. U dalších 5 případů se přestupková řízení připravují.

Řízení, která nabyla právní moci:

  1. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o. – pokuta 50 tisíc korun Provozovatel malé vodní elektrárny Křesín na řece Ohři provozoval elektrárnu i při nízkých stavech vody a nezachoval tak minimální zůstatkový průtok.
  2. MUDr. Helena Sobotková – pokuta 20 tisíc korun Provozovatel malé vodní elektrárny Radobyčice provozoval vodní dílo v rozporu s podmínkami schválenými v manipulačním řádu.

V letošním roce navíc nabylo právní moci dalších 6 rozhodnutí z kontrol proběhlých v roce 2017. Výše pokut u těchto rozhodnutí činí 145 tisíc korun. Celková výše uložených pokut, které v roce 2018 nabyly právní moci, činí 215 tisíc korun.

Nejvyšší pokuty, které nabyly právní moci v roce 2018:

  1. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o. – pokuta 50 tisíc korun (viz výše)
  2. MV Elektrárna, spol. s r.o. – pokuta 50 tisíc korun Provozovatel malé vodní elektrárny na řece Odře v Ostravě porušil podmínky povolení k nakládání s vodami – při provozu elektrárny nezachoval minimální zůstatkový průtok.
  3. Ing. Pavel Poul – pokuta 30 tisíc korun Provozovatel malé vodní elektrárny Krásněves na řece Oslavě porušil podmínky povolení k nakládání s vodami – při provozu elektrárny nezachoval minimální zůstatkový průtok.

Zdroj: ČIŽP

Doporučujeme