Inspirací pro český výzkum je nizozemský systém Fieldlabs

Česko se chce stát zemí pro budoucnost a hledá inspiraci také v nizozemském výzkumu a vývoji. Experti z obou zemí se v poslední době několikrát setkali.

Nizozemci vytvořili úspěšně ekosystém, v němž spolupracují univerzity, inovační centra i nadějné startupy.

Mezi slibné oblasti spolupráce nizozemských a českých firem patří obory s vyšší přidanou hodnotou: inovace, vývoj a výzkum, umělá inteligence, automatizace, ICT či zavádění sítí 5G. K dalším slibným oborům patří kybernetická bezpečnost, biotechnologie a nanotechnologie, dodávky pro energetiku, elektrotechnický průmysl, přesné strojírenství či letecký, kosmický nebo automobilový průmysl. Nizozemsko je rovněž dobrým příkladem v oblasti přechodu k oběhovému hospodářství a k elektromobilitě.

Česká republika přitom také sází na inovace a moderní obory. Ministerstvo průmyslu a obchodu na příštích sedm let vyhradilo 6,1 miliardy korun na program Czech Republic: The Country For The Future. Program cílí na vznik inovativních firem, jejich následný rozvoj a využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi. 

Ve třinácti regionálních kancelářích agentury CzechInvest funguje „Country For The Future tým“, který jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele poskytuje individuální poradenství firmám od startupů až po investory s vysokou přidanou hodnotou. Na míru šité konzultace vycházejí z nástrojů a služeb CzechInvestu, CzechTradu, Technologické agentury České republiky, Agentury pro rozvoj a inovace, Českomoravské záruční a rozvojové banky, ministerstva průmyslu a obchodu a dalších.

Česko rovněž posiluje mezinárodní spolupráci tuzemských výzkumných institucí například v oblasti umělé inteligence či mobility. Jednou z priorit je realizace Národní strategie umělé inteligence. Jde o komplexní podporu inovačního ekosystému zahrnujícího univerzity, vědecko-výzkumné instituce či startupy. Obě země se shodují, že je třeba podporovat inovativní infrastrukturu. V Nizozemsku funguje jako úspěšný projekt síť Fieldlabs, jež vytváří ekosystém pro průmysl, v němž firmy provádějí výzkumné projekty, testují je a uvádějí je do praxe.

Experti navštívili česká výzkumná centra

Česko a Nizozemsko aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci nejen v oblasti inovací, ale také například v oběhovém hospodářství. Spolupráce českého ministerstva průmyslu a obchodu a obchodního úseku Velvyslanectví Nizozemska v Praze pomohla loni zaštítit několik inspirativních akcí. Lze jmenovat třeba květnový kulatý stůl, kde Nizozemsko sdílelo své zkušenosti s tvorbou politiky země s cílem stát se lídrem v inovacích, nebo navazující říjnové pokračování sdílení praxe na téma digitalizace a smart mobility. Otázky související s přechodem na oběhové hospodářství byly řešeny v rámci seminářů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

V červnu proběhla incomingová mise organizovaná Velvyslanectvím ČR v Haagu a agenturou CzechInvest. V rámci této mise navštívili nizozemští představitelé předních výzkumných organizací některá výzkumná centra v České republice. Jednalo se například o CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVÚT), ÚOCHB (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), Technologickou agenturu ČR, CEITEC (Středoevropský technologický institut v Brně), JIC (Jihomoravské inovační centrum), ELI Beamlines (vědecké výzkumné centrum zaměřené na laserovou techniku) v Dolních Břežanech nebo BTÚ (Biotechnologický ústav Akademie věd ČR).

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tereza Valášková, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Nizozemsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme