Inspirativní region má vítěze, zaměřuje se na digitalizaci služeb pro podnikatele

Začátkem prosince proběhlo v Praze dlouho očekávané vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest.  Vyhrála Jihlava s Mapou pozemků pro investory a díky dalším aplikacím, které pomáhají podnikatelům.

Před odbornou porotu předstoupilo pět finalistů se svými projekty zaměřenými na podporu podnikatelského prostředí ve městech a obcích České republiky.

Masarykovo náměstí v Jihlavě

První místo v soutěži si odneslo město Jihlava s Mapou pozemků pro investory, dále aplikací Poplatek z pobytu, určenou podnikatelům v ubytování, a objednávkovou aplikací WebCall, jež podnikatelům usnadňuje komunikaci s úřady. Projekty si kladou za cíl zpřístupnit veřejné služby pro podnikatele a investory prostřednictvím jmenovaných elektronických nástrojů.

Pomyslné stříbro získal Žďár nad Sázavou s průmyslovou zónou Jamská II, která navazuje na úspěšně fungující průmyslovou zónu Jamská I. Město díky tomuto projektu k původním plně obsazeným 20 ha získalo dalších 10 ha určených k výrobě a komplementární činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Třetí místo obsadilo ostravské Sdílko Poruba. Pravidelná pop-up expozice představuje ty nejzajímavější prodejce a obchodníky z Moravskoslezského kraje. Tento projekt obchodníkům umožňuje vytvářet nové spolupráce a vyzdvihuje důležitost lokálních a kamenných prodejen.

Mezi další soutěžní projekty, které se probojovaly do finále, patřil projekt města Kunovice, který se týkal rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola a město Brno s Prototypuj a ověřuj.

V odborné porotě soutěže Inspirativní region usedli generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl, ředitelka Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková, ředitel Odboru investic a průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu Zbyněk Pokorný, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková a projektový ředitel srovnávacího výzkumu Město pro byznys Petr Lutonský.

Dobré příklady táhnou

„Podnikatelé jsou nedílnou součástí místní komunity. Jsou to právě ti, kdo vytvářejí v místě hodnoty a rozvíjí investičně i společensky danou obec či region. A právě proto jsme rádi, že vzniká takové množství projektů v obcích a městech na podporu podnikatelského prostředí. A protože příklady táhnou, není nic jednoduššího než se s těmito projekty, kterým mnohdy svými službami dopomohl i CzechInvest, pochlubit. Jihlava porotu zaujala nejvíce, protože prostřednictvím digitalizovaných služeb pro živnostníky a investory, které jsou nadto z vlastní dílny informatiků magistrátu, nabízí v této nelehké době vzdálenou, a přitom maximálně transparentní službu. Je to ukázkový příklad digitalizace ve veřejné sféře,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl, který je zároveň zakladatelem soutěže.

Vítězové si odnesli ceny od agentury CzechInvest, společnosti Crystal brothers ateliers a také voucher na odborné poradenství od partnera soutěže společnosti Berman Group. Kromě hmotných cen vítězům účast v soutěži přinesla medializaci prostřednictvím videospotů, které budou k vidění na sociálních sítích agentury CzechInvest, možnost získat nové kontakty a zvýšit povědomí o svém městě nebo obci. Finalisté získali také zpětnou vazbu od expertů v oboru.

Součástí finálové akce byla také panelová diskuse, ve které se představili Patrik Reichl, agentura CzechInvest, Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky a Jan Vozáb, Berman Group. Moderátor Vladimír Kořen se ptal například na to, jak co nejvíce pozvednout kvalitu jednotlivých regionů a co dělat pro ekonomický rozvoj obce.

Co je Inspirativní region

Soutěž Inspirativní region je zaměřena na příklady dobré praxe, které jsou spojené s rozvojem městské samosprávy. Letošní ročník cílil na projekty realizované v letech 2019 až 2020, které se týkají podpory podnikatelského prostředí v městech a obcích v celé České republice. Zájemci mohli do soutěže přihlašovat od 15. září do 15. října 2021 a 21. října 2021 proběhl výběr finalistů.

Inspirativní region vznikl v rámci projektu Pasportizace (oficiální název „Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí“), který je podpořený z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme