Inspirujte se: 5G jako cesta ke Smart Cities

Využití moderních technologií díky sítím nové generace a příležitostem, která městům přinášejí, bylo tématem debaty odborníků z oblasti Smart Cities, která se konala v rámci projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem debaty bylo poskytnout inspiraci a další impulsy pro implementaci nových technologií a definovat jejich konkrétní užitek pro obyvatele.

Koordinátor debaty Daniel Šváb a náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko | Ministerstvo pro místní rozvoj

Debata měla dvě hlavní části. V první se odborníci zaměřili na využití 5G sítí ve Smart Cities, hovořili o nabízejících se nových technologiích a zaměřili se na konkrétní témata dopravy, bezpečnosti, lékařské péče, průmyslu a vzdělávání. V navazující panelové diskusi řešili stejní vystupující současnou situaci Smart Cities v České republice, uvedli dobré příklady ze zahraničí a pokusili se definovat cestu, jak docílit toho, abychom mohli říci o českých městech, že jsou „smart“.

Forma a způsob provedení debaty, která je online dostupná všem, je malou ukázkou toho, jak nám moderní technologie mohou sloužit.

„V novém programovém období EU získává na extrémní důležitosti cíl digitalizace, vysoce akcentovaný napříč nově připravovanými programy. V Národním plánu obnovy Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu cílí konkrétně na podporu investic do demonstrativních projektů rozvoje aplikací 5G pro česká města a průmyslové oblasti,“ říká David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj.
 
V úvodu akce vystoupila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, paní Věra Jourová, jež zdůraznila zásadní význam moderních technologií pro budoucnost místních samospráv. „Obce a města mají příležitost těsněji spolupracovat s podniky a univerzitami na nových systémech jako je inteligentní doprava, bezpečnost a digitální aplikace pro občany. Jedině tak se Česko bude moci stát digitální a udržitelnou zemí budoucnosti,“ uvádí místopředsedkyně Evropské komise.

Česká města mají v příštích letech jedinečnou šanci využít státní podpory. Je ideální čas začít s přípravou projektů a konkrétních řešení využívajících 5G, neboť na ně města i podniky mohou v příštích letech získat finanční podporu.
 
Jako další vyjádřil podporu projektu náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. „Projekt je pro nás ukázkou toho, co je možné v rozvoji moderních technologií pro města, a ukazuje nám cestu i v mnoha dalších aktivitách, které řešíme na platformě 5G Aliance. Takovéto společné inovační projekty měst, firem, operátorů, univerzit a státu postavené na digitálních technologiích chceme pak například podporovat i v rámci tzv. demonstračních projektů, které budou financovány z Národního plánu obnovy,“ říká Petr Očko.
 
Projekt Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities rozvíjí unikátní spolupráci a propojení státní správy s komerční sférou a městy. Do projektu je v současnosti zapojeno pět měst: Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem – tato města vyhrála soutěž se svými projekty na aplikace pro rozvoj měst v konceptu Smart Cities.

Ze strany státní správy v projektu spolupracuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, 5G aliance, Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů mobilních sítí.
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Česká republika