Inspirujte se: 5G jako cesta ke Smart Cities

Využití moderních technologií díky sítím nové generace a příležitostem, která městům přinášejí, bylo tématem debaty odborníků z oblasti Smart Cities, která se konala v rámci projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem debaty bylo poskytnout inspiraci a další impulsy pro implementaci nových technologií a definovat jejich konkrétní užitek pro obyvatele.

Debata měla dvě hlavní části. V první se odborníci zaměřili na využití 5G sítí ve Smart Cities, hovořili o nabízejících se nových technologiích a zaměřili se na konkrétní témata dopravy, bezpečnosti, lékařské péče, průmyslu a vzdělávání. V navazující panelové diskusi řešili stejní vystupující současnou situaci Smart Cities v České republice, uvedli dobré příklady ze zahraničí a pokusili se definovat cestu, jak docílit toho, abychom mohli říci o českých městech, že jsou „smart“.

Koordinátor debaty Daniel Šváb a náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko | Ministerstvo pro místní rozvoj

„V novém programovém období EU získává na extrémní důležitosti cíl digitalizace, vysoce akcentovaný napříč nově připravovanými programy. V Národním plánu obnovy Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu cílí konkrétně na podporu investic do demonstrativních projektů rozvoje aplikací 5G pro česká města a průmyslové oblasti,“ říká David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj.
 
V úvodu akce vystoupila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, paní Věra Jourová, jež zdůraznila zásadní význam moderních technologií pro budoucnost místních samospráv. „Obce a města mají příležitost těsněji spolupracovat s podniky a univerzitami na nových systémech jako je inteligentní doprava, bezpečnost a digitální aplikace pro občany. Jedině tak se Česko bude moci stát digitální a udržitelnou zemí budoucnosti,“ uvádí místopředsedkyně Evropské komise.

Forma a způsob provedení debaty, která je online dostupná všem, je malou ukázkou toho, jak nám moderní technologie mohou sloužit.

Česká města mají v příštích letech jedinečnou šanci využít státní podpory. Je ideální čas začít s přípravou projektů a konkrétních řešení využívajících 5G, neboť na ně města i podniky mohou v příštích letech získat finanční podporu.

Jako další vyjádřil podporu projektu náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. „Projekt je pro nás ukázkou toho, co je možné v rozvoji moderních technologií pro města, a ukazuje nám cestu i v mnoha dalších aktivitách, které řešíme na platformě 5G Aliance. Takovéto společné inovační projekty měst, firem, operátorů, univerzit a státu postavené na digitálních technologiích chceme pak například podporovat i v rámci tzv. demonstračních projektů, které budou financovány z Národního plánu obnovy,“ říká Petr Očko.
 
Projekt Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities rozvíjí unikátní spolupráci a propojení státní správy s komerční sférou a městy. Do projektu je v současnosti zapojeno pět měst: Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem – tato města vyhrála soutěž se svými projekty na aplikace pro rozvoj měst v konceptu Smart Cities.

Ze strany státní správy v projektu spolupracuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, 5G aliance, Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů mobilních sítí.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme