Institut Cirkulární Ekonomiky spouští INCIEN Akademii

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) po pěti letech propagace tématu cirkulární ekonomiky v Česku konsoliduje svou vzdělávací a osvětové aktivity a zahajuje činnost INCIEN Akademie. Její kurzy jsou navržené pro jak pro veřejnost, tak školy, firmy i města a obce a nabízí výukové programy, školení nebo webináře dle potřeb zájemců.

Cílem INCIEN Akademie je zvyšovat povědomí o principech a fungování cirkulární ekonomiky, které se stalo základním řešením pro naplnění evropské Zelené dohody (Green Deal). Právě cirkulární ekonomika nabízí mnoho možností nejen pro firmy, ale i pro samosprávy a české školství a je klíčem k hospodářské obnově po ekonomické recesi vzniklé v důsledku pandemické krize. Vzdělávací aktivity jsou připraveny tak, aby odpovídaly potřebám a znalostem dané skupiny zájemců.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

INCIEN proto od října spouští nový online kurz Cirkulární zadávání. „Začlenění cirkulárních principů do veřejných nákupů je klíčem, jak dostat cirkulární ekonomiku do praxe. Navazujeme tak na Memorandum o veřejném cirkulárním zadávání. To jsme dle nizozemského vzoru začali podepisovat s firmami a institucemi, které se hlásí k odpovědnému nákupu. Očekáváme, že Memorandum do tří měsíců podepíše nad 50 subjektů,“ říká Soňa Jonášová jako odborný garant tématu. Kurz se zaměří na možnosti využití recyklátů, právní principy veřejného zadávání, funkční spolupráci v procesu zadávání a příklady dobré praxe. Toto téma je zejména v zahraničí velmi aktuální, ale v Česku ještě stále příliš málo diskutované. V praxi pak cirkulární požadavky v zakázkách zcela chybí. Podrobné představení kurzu představíme v následujících dnech na našich sociálních sítích.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Environmentální vzdělávání je základ udržitelného rozvoje

Důležitou součástí Cirkulární akademie je také představovat téma ekologie a cirkulární ekonomiky dětem. Akademie nabízí aktivity pro děti předškolního věku a žáky základních škol, kterým také ukazuje, že cirkulární ekonomika může být řešením mnoha problémů současného světa. „Jsou to právě děti, kdo jsou nositelé základních společenských změn a mají největší potenciál do budoucna něco změnit. Ačkoliv u nás existují mnohé strategie pro ekologickou výchovu, pro většinu škol to není priorita. Inovativní výuka, vnímání souvislostí a praktická řešení je něco, co INCIEN Akademie nabízí,“ dodává Dagmar Milerová Prášková, která v Institutu projekt vede. Informace o INCIEN Akademii a přehled nabízených aktivit najdete na webu Institutu cirkulární ekonomiky, kde také naleznete program online kurzu Cirkulární zadávání a link na přihlašování.

Redakčně upravená tisková zpráva Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme