Instruktoři z Institutu ochrany obyvatelstva cvičili záchranáře v Paraguayi

Instruktoři a experti na problematiku nebezpečných látek z Institutu ochrany obyvatelstva úspěšně v Paraguayi realizovali pokročilý kurz připravenosti a reakce na chemické, biologické, radiační a jaderné (CBRN) mimořádné události.

Výcviku se zúčastnilo 28 záchranářů, konkrétně 25 příslušníků záchranných složek Paraguaye (22 hasičů a tři vojáci) a tři hasiči z Bolívie. Výcviková akce byla od roku 2016 již pátou v pořadí lektorovanou týmem Institutu.

Ilustrační fotografie

Samotný výcvik byl zahájen přednáškami o účincích CBRN látek, ochraně záchranářů, detekci a odběru vzorků. První dny výcviku byly koncipovány teoreticky s praktickým nácvikem jednotlivých aktivit (ochranné prostředky, detekce, odběr vzorků, dekontaminace).

V dalších dnech bylo prezentováno téma organizace místa zásahu a stanovení rolí jednotlivých osob při zásahu (velitel zásahu, velitel nástupního prostoru, vedoucí jednotlivých týmů). Závěrem výcviku se konala dvě praktická cvičení (field training exercise, FTX) na únik toxické látky (únik amoniaku, sebevražda kyanovodíkem), při kterých byl nacvičován společný zásah a koordinace všech jednotlivých činností.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Jeden výcvikový den byl věnován strategickým cvičením (table-top exercise, TTX), v nichž účastníci v jednotlivých týmech postupně řešili únik chemické, radioaktivní a biologické látky. Cílem TTX bylo uvědomit si slabé a silné stránky systému připravenosti a reakce v Paraguayi a diskutovat o možnostech jeho vylepšení.

Součástí výcviku byla i diskuze o chemických a radiačních událostech, které se staly v Paraguayi v posledních pěti letech a rozbor možností jejich systematického řešení.

Hlavním účelem pořádání výcviků je pomoc paraguayským dobrovolným hasičům v oblasti ochrany před účinky CBRN látek. Při samotné výuce a také diskuzích, které v kurzu probíhaly, bylo vidět, že dobrovolní hasiči v Paraguayi disponují silnou motivací pro zajištění své činnosti, kterou vykonávají bezplatně mimo svoji hlavní práci. Posluchači většinou měli i operační zkušenosti ze zásahů s nebezpečnými látkami.

Ilustrační fotografie

Kromě samotného výcviku probíhala i jednání s nejvyššími představiteli Sboru dobrovolných hasičů Paraguaye o budoucí spolupráci obou institucí. Institut má před sebou nastíněno mnoho úkolů, jejichž prioritními cíli je pomoci vyvinout paraguayským hasičům výukový systém pro zamýšlenou regionální akademii, uspořádat nadstavbové výcviky pro instruktory, recenzovat jejich výukové materiály a strategicky i technicky navrhnout lepší systém detekce nebezpečných látek v zemi.

Akci zaštítili svojí účastí i pan Radek Hovorka, obchodní a ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Buenos Aires, pod které Paraguayská republika spadá, a taktéž honorární konzul ČR v Asunciónu pan Anthony Chytil.

Při slavnostním zakončení výcviku byla přednesena řeč pana Ľubomíra Hladíka, Velvyslance ČR pro Paraguayskou republiku. Slavnostní proslov vyjadřoval poděkování GŘ HZS ČR a Institutu za vykonávanou práci v Paraguayi, vyslovoval podporu dobrovolným hasičům Paraguaye a oceňoval vzniklé přátelství.

Z projevu lze citovat: „Jste vynikajícím příkladem toho, že dvě geograficky vzdálené země si mohou být velmi blízké. Jsem hrdý na vazby, které se mezi vámi během let vytvořily, a jsem přesvědčen, že poslouží jako skvělý a inspirativní příklad pro další typy spolupráce. Z naší strany na ně nezapomeneme a toto přátelství budeme připomínat i při budoucích příležitostech a setkáních.“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina).

• Teritorium: Amerika | Paraguay | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme