Interim manažeři pomáhají zachraňovat, ale i rozvíjet firmy

Česká ekonomika roste, ale problémů ve firmách neubývá. Každý měsíc zkrachuje v ČR kolem 100 obchodních společností a zhruba 600 fyzických osob podnikatelů. Jsou ale i příběhy s dobrým koncem. Jednou z osvědčených cest je krizový management. Interim manažery si však mohou firmy a majitelé najmout i na jiné problémy či rozvojové projekty.fotoZatímco dříve dávali majitelé přednost řešení krizových stavů spíše vlastními silami, dnes už firmy při své záchraně preferují pomoc prostřednictvím externích odborníků. Z nedávného průzkumu asociace TMA a České asociace interim managementu vyplývá, že nezávislého interim manažera nebo specializovaného poradce by si vybralo nebo doporučilo 75 % manažerů, právníků a bankéřů. Také majitelé firem už začínají upřednostňovat tuto cestu, ale zhruba čtvrtina z nich má stále tendenci spoléhat se i v kritických situacích jen na sebe.

Pro majitele je většinou těžké přiznat si, že firma má vážné problémy, s řešením otálejí a kumulují další chyby. Profesionální přístup najatého zkušeného manažera bývá mnohem efektivnější než usilovat o záchranu vlastními silami, nevýhodnými půjčkami, rychlým střídáním managementu apod. Odborníků, kteří mají zkušenosti se záchranou firem, v ČR mnoho není, ale nabízí se možnost obrátit se na Českou asociaci interim managementu (CAIM). Zaměřuje se jak na krizové řízení, tak na další typy interim managementu, které lze označit jako substituční, projektový a změnový management.

Posílení týmu o projektového interim manažera není už nijak neobvyklé. Na náhlý výpadek důležitého pracovníka z důvodu nemoci, úmrtí či selhání se však nelze připravit, a proto i substituční interim management nabývá na významu. Nejnáročnější formou bývá změnový interim management, do kterého patří řízení restrukturalizací či krizové řízení, ale může jít také o přípravu prodeje či vstupu na nové trhy, nebo řeší problémy po převzetí firmy novým majitelem, při realizaci fúzí nebo při výrazných změnách směřování podniku.

Asociace poskytuje kvalitní zázemí

„Naši členové jsou zkušení interim manažeři, kteří působí po celé zemi a pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. V poslední době se setkáváme také s problémem, kdy je potřeba nahradit odcházející generaci zakladatelů firem, ale ne vždy jsou na to vhodní jejich synové a dcery,“ doplňuje předseda CAIM Tomáš Pastrňák.

Výhodou asociace je všestrannost, disponuje odborníky na krizové řízení, finance, obchod, marketing, logistiku, výrobní procesy, personalistiku i strategický management. Její členové se také dobře uplatňují tam, kde je zapotřebí týmová práce specialistů. To se osvědčilo například při restrukturalizaci automobilky TATRA nebo při potřebném rychlém krizovém zásahu ve společnosti KOVOSVIT MAS.

PŘEDNOSTI INTERIM MANAGEMENTU

  • Efektivita
  • Rychlost a flexibilita
  • Zkušenosti
  • Objektivita
  • Zodpovědnost


CAIM se snaží také rozvíjet informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat tak silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů. Výsledkem činnosti interim manažera totiž není jen vykonání určité práce. Během své mise ve firmě předává svým spolupracovníkům, ale třeba i majitelům firmy rovněž bohaté znalosti a zkušenosti tak, aby firma byla i po jeho odchodu životaschopná a mohla se dále samostatně rozvíjet.

Interim management je použitelný v každém oboru

„Máme za sebou i rozjezd hotelového komplexu na Maledivách, personální audity nebo projektové řízení technického a prodejního týmu o cca sto členech, který řešil dodávku služeb a mobilních telefonů pro Integrovaný záchranný systém,“ uvádí Ján Dolejš, zakládající člen CAIM a specialista na oblast personalistiky. Mezi zajímavé a úspěšné projekty členů asociace patří také restrukturalizace tradičního českého výrobce výtahů společnosti LIFTCOMP.

Během dvou let se podařilo odvrátit nejen hrozbu úpadku, ale i připravit novou strategii firmy a najít strategického investora. „Úspěšně proběhla i záchrana jednoho ze závodů bývalých Olšanských papíren. Nová společnost Papírna Aloisov je dnes jediným českým výrobcem barevných papírů. Díky dobře provedené restrukturalizaci a investicím do výrobního závodu jsme zachránili zhruba sto pracovních míst. Interim management nemá hranic a je použitelný v každém oboru,“ říká Tomáš Pastrňák, který je také aktivním členem představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Jana Dronská, PR manažer, člen CAIM

• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme